Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

סיפורים מן התלמוד והמדרש

גירושין שמחים
מי מכם שמע על "סעודת גירושין"?
הבעל תמה על העצה המוזרה, אך לא איחר לעשות כדבר רבי שמעון. זוגתו הכינה מאכלים משובחים, ויחדיו ישבו לשבת ו'לחגוג' את גירושיהם
רבי שמעון במערה
סיפור מתקופת התלמוד
רבי שמעון הגיב בחריפות: כל מה שבנו עשו לצורך עצמן! היה שם אדם אחד שהלך והלשין לשלטונות.
בן ועבד
אם ה' גזר על העני, מדוע שאתן לו צדקה
שאלה זו שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא: "אם אלוקיכם אוהב עניים הוא, מדוע אין הוא מפרנס אותם בעצמו?
מתי יבוא המשיח?
התשובה בפנים
- "הוא יושב בפתח העיר, במקום בו יושבים הפצועים והחולים. גם הוא סובל מחלאים ונגעים כמו שנאמר עליו בפסוק: "והוא מחולל מפשעינו... חוליינו הוא נשא"
מכוער, אבל לא טיפש
כיצד איש מכוער לימד רב חכם לקח בלתי נשכח
רבי אלעזר הביט לראות מי הוא זה המקבל את פניו וראה אדם שהיה מכוער בצורה יוצאת דופן
בזכות כיבוד אב
הוא התעקש לוותר על ריווח אגדי כדי לא להעיר את אביו - ובורא העולם שילם את שכרו
חכמה מפוארת בכלי מכוער
התנא רבי יהושע בן חנניה היה חכם מופלג אך מראהו החיצוני לא היה נאה. פעם בתו של הקיסר הרומאי קראה לעברו: אוי לחכמה המפוארת הנמצאת בכלי מכוער
השקעה משתלמת
הוא העניק לרבי עקיבא סכום עתק: ארבעת אלפים דינרי זהב, תוך תקווה שהוא ירכוש עבורו נדל"ן שיפיק ריווח רב ברבות הימים
מנת האוכל שהרגה את הנחש
רבי עקיבא היה מודאג מאוד מדבריהם, וכאשר הגיע היום המאושר הוא לא הצליח להירדם כל הלילה. בבוקר המחרת הוא מיהר לבקר את בתו
חלק בגן עדן
מי היו שני האנשים להם הובטח חלק בגן עדן?
התפילה שכמעט הביאה את המשיח
"עזרתי לאבות להתפלל. העמדתי את אברהם, רחצתי ידיו, המתנתי עד שסיים להתפלל והשכבתי אותו; כן עשיתי גם ליצחק וליעקב"
הגולגולת מגן העדן
ביקש אלכסנדר להיכנס לגן העדן, אך הוא קיבל רק מזכרת: גולגולת אדם. מה היה מיוחד בגולגולת זו?
שינה שנמשכה שבעים שנה
לאחר שסיימו לשוחח, הוציא חוני מזון מתרמילו והתיישב לאכול. גדלה סביבו שונית של סלע, ושינתו נמשכה... שבעים שנה. כשהתעורר, ראה אדם קוטף את פירות החרוב
השועל והכרם
מעשה בשועל רעב, בכרם יפהפה ובפתח צר...
במשך חייו, האדם רץ ומתרוצץ כשהוא אוגר עוד ועוד נכסים. המשל הבא שמופיע במדרש קוהלת רבה, יכול לשמש תזכורת טובה כי כל הנכסים הפיזיים שהאדם רוכש נשארים רק בעולם הזה ולא מלווים אותו לעולם הבא
הערבי המחופש
היו היה אדם עני שעמל קשה לפרנסתו. מבוקר ועד ערב הוא היה עובד בשדה, מרוויח בקושי כדי להביא מעט לחם הביתה. אך העני מעולם לא התלונן ותמיד היה שמח בחלקו
אלכסנדר מוקדון וממלכת קציא
אלכסנדר מוקדון הלך לממלכת קציא שהייתה מעבר להרי החושך. כשהגיע, יצאו לקראתו אנשי הממלכה והביאו לו לחם של זהב במגש שהיה עשוי זהב אף הוא
ברכתם של החכמים: ייחרב ביתך
רבי שמעון בר יוחאי שלח את בנו לקבל ברכה מהחכמים. במקום ברכה, הוא חזר עם רשימת איחולים מאיימים...
הפסל הגדול עם הפטיש ביד
תרח, אביו של אברהם, היה כומר פגני שעבד לפסילים. בנוסף לכך הייתה לו חנות בה הוא היה מייצר פסלים בגדלים ובצבעים שונים ומוכר אותם לקהל הרחב
רבי שמעון מבטל את גזירות הרומאים
אחד מחכמי ישראל בשם רבי ראובן איסטרובלי ביקש לסכל את הגזירות. הוא התחזה לרומאי והלך להשתתף בדיונים בבית המחוקקים
השבועה
בטרם יצאו ממצרים, היה על משה רבינו לעשות משהו חשוב: לקיים שבועה עתיקת יומין