הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי
יום שני 25 ינואר 2021
זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:19
עלות השחר (עלות השחר):
05:52
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:39
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:07
סוף זמן תפילת שחרית:
11:53
חצות (היום):
12:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:00
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:06
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:08
שקיעת החמה (שקיעה):
17:35
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
53:06 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):