הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי
יום שישי 27 נובמבר 2020
זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:59
עלות השחר (עלות השחר):
05:33
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:21
זריחה (הנץ החמה):
08:52
סוף זמן קריאת שמע:
09:44
סוף זמן תפילת שחרית:
11:28
חצות (היום):
11:55
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:31
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:15
הדלקת נרות:
16:37
שקיעת החמה (שקיעה):
17:04
לילה (צאת הכוכבים):
23:28
חצות הלילה (הלילה):
51:59 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):