ב"ה

שירה

רצוא ושוב
(שיחת דבקות)
האם יכלה הניצוץ בתוך ים האין? שיחת דבקות של שני חסידים
המנהיג
הוא בראש צועד / כולם בעקבותיו / הולכים / ראשון הוא / מגיע לבדו / לפרשת הדרכים
מלך עלוב
הוא דופק בפתח / עם כל קופא בקור / בשער נפשך / מחסה יבקש
בת אדום
אי נקם בעולם / אשר ישלם לך / גמול האבדן / אשר עוללת לי
בקן הסלעים
ואתה בן אדם / צא מן הבקעה / עלה פסגת הגבעות / אל מרומי הדרי א-ל / הרחק משאון אדם ותבל / ובוא עד לב / הדממה הדקה
הבת ציון
קול דממה דקה / מנפשך עולה / משב רוח של ערבים / שככו הסערות / על ים חייך
בנתיב התלאות
אך היו נחלים נלוזים / אשר המרו עצת עליון / ויעבטו ארחותם / וילכו אובדי דרך / בנבטי תעתועים