ב"ה

'אוהל' הרבי

מקום מנוחתו

על מקום מנוחתו של הרבי בקווינס, ניו יורק.

'אהל' הרבי
ה'אהל' הוא מקום קבורתו של הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן זי"ע, בסמיכות לחותנו, האדמו"ר השישי לשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן זי"ע. המונח 'אהל' מתייחס לבנין שנבנה מסביב מקום מנוחת הצדיק.
כתיבת מכתב
לאורך השנים, קיבל הרבי מאות מכתבים אישיים מידי יום, מכל סוגי האנשים. מנהיגים וסופרים, אנשי רוח ואנשי מעשה וכלל ישראל התכתבו עם הרבי והפנו אליו את רעיונותיהם ולבטיהם וביקשו את עצתו וברכתו.
הנהגות לבאים אל האהל
הנהגות לפני ובמהלך הכניסה אל האהל
דרכי גישה
כתובת האהל, מספר פקס ודרכי גישה ממקומות שונים
מרכז אהל חב
מרכז "אהל חב"ד ליובאוויטש" ממוקם בסמיכות לאהל הרבי, לשרות הבאים.
שלח מכתב בקשת ברכה לרבי מליובאוויטש
גם כיום, רבבות המכתבים מוסיפים להגיע. גם מי שאינו יכול להגיע אל האהל, משגר את מכתבו (באמצעות הדואר, הפקס, או הדואר האלקטרוני) על מנת שיונח באהל. המכתבים מגיעים למזכירות המקום, ומועברים כל כמה שעות לאהל הרבי, מבלי שאיש יידע את תוכנם
דף זה מופיע בשפות אחרות