שאל טורנוסרופוס את רבי עקיבא: למה הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, כמו שנאמר בפסוק "ואת עשו שנאתי?"

אמר לו רבי עקיבא: מחר אשיב לך.

למחרת נפגשו שוב התנא והמלך. סיפר לו רבי עקיבא כי בלילה הוא חלם שהיו לו שני כלבים שנקראו בשם 'רופוס' ו'רופינא' (רופינא היה שמה של המלכה).

קצף טורנוסרופוס והחל לצעוק: "אגזור עליך גזר דין מוות! מכל השמות בעולם לא בחרת שמות אחרים חוץ משמי ושם אשתי?"

השיב רבי עקיבא ברוגע: "מדוע הינך כועס? הלא יש לך ולכלב הרבה מן המשותף. אתה אוכל ושותה והכלב אוכל ושותה; אתה מוליד ילדים ואף הכלב מביא כלבים נוספים לעולם; אתה עתיד למות וגם הכלב עתיד למות. ועם זאת, כעסת על כך שקראתי לכלב בשמך.

"ואילו הקדוש ברוך הוא הוא זה שברא את השמיים והארץ, ממית ומחיה. מדוע לא תבין שהוא שונא את עובדי האלילים שלוקחים עץ ואבן ומכנים אותו בשם 'אלוקים'?"

(על פי מדרש תנחומא לפרשת תרומה)