אמרו עליו, על דוד המלך:

בשעה שסיים (לכתוב את) ספר תהילים זחה דעתו עליו.

אמר לפני הקדוש ברוך הוא: "רבונו של עולם, יש בריה שבראת בעולמך שאומרת שירות ותשבחות יותר ממני?"

באותה שעה הזדמנה לו צפרדע אחת.

אמרה לו: "אל תזוח דעתך עליך, שאני אומרת שירות ותשבחות יותר ממך.

"ולא עוד, אלא כל שירה שאני אומרת ממשלת עליה שלושת אלפים משל.

"ולא עוד אלא שאני עוסקת במצוה גדולה, וזו היא המצוה שאני עוסקת בה: יש בשפת הים מין אחד שאין פרנסתו כי אם מן המים, ובשעה שהוא רעב, נוטלני ואוכלני."

על-פי ילקוט שמעוני לספר תהילים, תתפט.