מעשה באישה אחת שבאה לפני רבי אלעזר. "בחלומי ראיתי שגג ביתי נשבר" היא אמרה לו. "מה משמעות החלום?"

"פתרונו של החלום הוא שיוולד לך בן זכר" השיב לה רבי אלעזר. ואכן, כך אירע.

זמן מה לאחר-מכן חלמה האישה שוב את אותו החלום. הפעם, כשהיא הגיעה לבית המדרש, רבי אלעזר לא נכח במקום אלא רק תלמידיו.

"היכן רבכם?" היא שאלה. הם השיבו כי הוא לא נמצא, אך הם ישמחו לסייע לה. היא סיפרה להם את החלום. "משמעות החלום היא שבעלך עומד למות" הם אמרו לה. האישה עזבה את המקום בוכה ומייללת.

בדיוק אז שב רבי אלעזר למקום ושאל את תלמידיו לפשר המהומה. הם סיפרו לו על האישה, על החלום ועל פתרונם.

"גרמתם למוות של אדם!" גער בהם רבם. "הלא כתוב בפסוק 'ויהי כאשר פתר לנו כן היה', ואמר רבי יוחנן כי החלומות יתממשו כפי שפותרים אותם!"

מוסיף המדרש ומסיים: זוהי דעתו של רבי יוחנן. אך רבי אבהו סובר כי דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין.

(על-פי בראשית רבה פט, ח)