מעשה באדם זר שהתארח בביתו של התנא רבי יהושע. קיבל אותו התנא בשמחה, העניק לו ארוחה מכובדת ופינה עבורו מקום לישון בקומה השניה. מדרגות לא היו באותם ימים, וכדי לעלות ולרדת אל הקומה השניה היו משתמשים בסולם.

בטרם הלך לישון, סילק רבי יהושע את הסולם ממקומו.

באמצע הלילה קם האורח, התרוצץ בקומה השניה ואסף חפצי ערך; עטף אותם בבגדיו, וביקש לעשות את דרכו החוצה. בשל החושך ששרר הוא לא הבחין בחסרונו של הסולם, צעד קדימה ו...נפל ושבר את עצמותיו.

בבוקר ראה אותו רבי יהושע מתפתל מכאבים על הרצפה ולידו חפצי הערך שניסה לגנוב. "כך נוהגים אנשים כמוך?" גער בו רבי יהושע.

- "לא ידעתי שסילקת את הסולם!" גימגם האורח בבושה.

"כבר אתמול בלילה חשדתי בך" הגיב רבי יהושע.

כך קיים רבי יהושע את הנאמר: כבדהו וחשדהו. גם כאשר חושדים באדם שיש לו כוונות לא טובות, עדיין יש להעניק לו את הכבוד המקסימלי.

(על-פי מסכת כלה פרק ט).