Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
מולטימדיה
הרב איסר לובצקי הוא שליח חב"ד לקהילת כבדי השמיעה. בסרטון תראו אותו עורך הבדלה בשפת הסימנים. מדהים!
מצוות: כיצד?
ואיך עושים את זה
במעגל החיים
התשובה היהודית לרוע היא: לא תנצחו אותנו. בנייה מחדש, שיקום ההריסות גם נגד כל הסיכויים, וצמיחה מפוארת – זו ההוכחה החיה שהטוב ינצח
הרב שניאור אשכנזי
איך משה מטפל במי שהציק לו עשרות שנים? למה הוא מנסה להציל אותם? ולאן הרבי שלח את הרב שמטוב בעיצומם של הדיונים בועדת החינוך בסנט? - רבי לא מוותר על אף יהודי
מצוות: כיצד?
טלית יכולה להיות בכל צבע, אבל בכל זאת לרוב הטליתות לבנות. יש לכך סיבה הלכתית, אבל יש גם משמעויות מיוחדות לצבע הלבן של הטלית.

טוב ללכת אל בית אבל מללכת אל בית המשתה – באשר הוא סוף כל האדם, והחי יתן אל לבו.

מרים ננגעת בצרעת (ב'תמח - 1312 לפנה"ס)
בעקבות לשון הרע שסיפרה על אחיה, משה רבינו, ננגעה מרים בצרעת והוסגרה מחוץ למחנה במשך שבעה ימים. פרטי... קרא עוד… »
חיפוש בתי חב"ד
עקבו אחרינו