Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
מולטימדיה
בני ישראל הוגלו למצרים ונאלצו לעסוק בעבודות כפייה, אך בעת הגאולה היו מי שלא רצו לעזוב את הגלות. הם סירבו לצאת לדרך לא נודעת במדבר, והעדיפו להישאר במקום המוכר. אבל בסופו של דבר פרעה גירש את כולם...
חגים
האם המשיח רעב שצריכים לערוך עבורו סעודה, או שמא זה בשבילנו...
במעגל החיים
רגשות אשמה לא בריאים עלולים לאכול אותנו מבפנים ולגזול מאתנו את שלוות הנפש. האמונה היהודית אומרת שלכל אדם יש זמן קצוב מראש לחיים
חגים
כתבה קצרה - אך מסכמת - על אירועי ומנהגי הימים האחרונים של החג
מולטימדיה
הרבי בתפילת שחרית של חול המועד פסח, שנת תשל"ו.
חגים
לא לשכוח, לגזור ולשמור!
חגים
כל מה שרציתם לדעת והתביישתם לשאול
חגים
למה תמיד יש חורים במצה? כאן תמצאו את התשובה...

חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה.

ברית בין הבתרים (ב'יח - 1743 לפנה"ס)
בט"ו בניסן בשנת ב'יח לבריאת העולם (1743 לפנה"ס), כרת האלוקים ברית מיוחדת עם אברהם במהלכה הוא אמר לו את... קרא עוד… »
אברהם נלחם בארבעת המלכים (1738 לפנה"ס?)
לאחר שאברהם שמע כי לוט נלקח בשבי על-ידי ארבעת המלכים שכבשו את סדום, עמורה, אדמה, צבויים וצער, הוא נחלץ... קרא עוד… »
המלאכים מבקרים את אברהם (1714 לפנה"ס)
ביום השלישי למילתו, הגיעו שלושה מלאכים לבקר את אברהם: המלאך רפאל בא לרפא את פצע המילה; מיכאל בא לבשר... קרא עוד… »
יצחק נולד (1713 לפנה"ס)
שנה בדיוק לאחר שבישרו לו המלאכים כי עומד להוולד לו ילד, "ה' פקד את שרה כאשר אמר, ויעש ה' לשרה כאשר... קרא עוד… »
יעקב נאבק עם המלאך (1556 לפנה"ס)
בט"ו בניסן, תוך כדי מנוסה מאחיו עשיו, חצה יעקב את מעבר יבוק ונותר לבדו, שם פגע בו שרו של עשיו שהחל... קרא עוד… »
הסנה הבוער (ב'תמז - 1314 לפנה"ס)
ביום זה, שנה בדיוק לפני יציאת מצרים, רעה משה את צאן יתרו חותנו במדבר כשהבחין במחזה לא רגיל: סנה בוער... קרא עוד… »
יציאת מצרים (ב'תמח - 1313 לפנה"ס)
לאחר עשר מכות שהיכה האלוקים במצרים, הגיע הזמן בו האלוקים קיים את הבטחתו לאברהם: לגאול את עם ישראל... קרא עוד… »
המלכה ושתי מוצאת להורג (366 לפנה"ס)
לאחר משתה בן שבע ימים, ביקש אחשוורוש מאשתו, המלכה ושתי, להופיע לפני המשתתפים במסיבה כדי שיראו את... קרא עוד… »
דניאל בגוב האריות (372 לפנה"ס)
המלך דריווש הראשון ציווה כי במשך שלושים יום אסור על כל אדם ברחבי הממלכה להתפלל לאלוקים מלבד למלך עצמו.... קרא עוד… »
חודש ניסן מציין את תום עונת הגשמים בארץ ישראל, ומיום זה ואילך בתפילת שמונה-עשרה נאמר "מוריד הטל" ולא... קרא עוד… »
הלילה בתפילת שמונה עשרה, בברכת השנים, נאמר "ותן ברכה" ולא "ותן טל ומטר לברכה" בשל העובדה שעונת הגשמים... קרא עוד… »
התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו... קרא עוד… »
חיפוש בתי חב"ד
Connect with us