Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
מולטימדיה
ט' כסלו תשמ"ח - 29 בנובמבר 1987
שאלות ותשובות
מהתורה אי אפשר להתנתק, אבל כשמדובר בקיראה עבור הציבור צריך לקחת אחריות
הרב שניאור אשכנזי
מה אנחנו באמת: טובים או רעים? ולמה כל העוונות נמחלים מתחת לחופה?
מולטימדיה
בלי פשרות, אבל בצורה מותאמת, שלב אחרי שלב
פרשת השבוע
הפגישה הדרמטית עם עשו ועם המלאך, יעקב מקבל שם חדש, מיתת רחל, יצחק ורבקה: סיכום קצר ומרתק של פרשת וישלח
זוגיות
אופייני שגברים יתנגדו לקביעת פגישות, אך מהרגע שהם מנסים זאת הם מרוצים מן התוצאות. אמר בעל אחד שגישה זו היא "ישירה, מרעננת ונחוצה עד-כאב"
חגים
כמה סיבות למנהג עתיק ונאה שכולם אוהבים (בעיקר הילדים)
סיפורים
גשם מתחיל לזרזף ולהרטיב את הכביש. אני מאט את המהירות ומיטיב את הקסדה לראשי. לפתע אני מבחין במכונית ספורט החוצה את הכביש
הרב שניאור אשכנזי
השיעור השבועי לפרשת וישלח
הרב שניאור אשכנזי
האמא שוויתרה על הכל למען בָּנֵיהָּ
מצוות: כיצד?
סיבות הומניטריות? או סיבות אחרות?

היה עומד בארץ ישראל יחזיר פניו [ויתפלל] כנגד ירושלים שנאמר והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת.

– שולחן ערוך הרב, הלכות תפילה צד
חיפוש בתי חב"ד
עקבו אחרינו