Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
אקטואליה
"בראשית" היא התחלה של הצלחה הרבה יותר גדולה
מולטימדיה
לפני הלידה הנשמה אפופה בהילה של אלוקים והתורה, אבל רק בעולם הזה אפשר לנצל את האינדיבידואליות שלנו כדי לעבוד את השם בכל היכולות. עלינו להיות מודעים לכך מדי יום, אבל ביום ההולדת המסר הזה חזק עוד יותר...
מולטימדיה
סרטון קצר ומיוחד של ערוץ יהדותון ידריך אתכם כיצד לחגוג את ליל הסדר.
במעגל החיים
ההיגיון מבין שצריך להתאושש, אבל הלב מתקומם ומסרב לקבל את זה. למען האמת, משה רבינו כבר שאל את אלוקים: איך עושים את זה?
שאלות ותשובות
מסיבה חגיגית ומחווה אישית
הרבי
פרק מתוך הביוגרפיה המלאה, לרגל יום ההולדת של הרבי בי"א בניסן
חגים
אנו קוראים על ספירת העומר וסופרים את העומר... אבל מהו בכלל העומר?
מולטימדיה
7 עובדות שאולי לא ידעתם על חג הפסח, בסרטון אנימציה מרהיב. סרטונה של רותי כהן.
מולטימדיה
בסרטון מיוחד זה מבית "יהדותון" תוכלו ללמוד כיצד לבדוק את החמץ בביתכם, וגם - כיצד מקיימים את מצוות ביעור חמץ בערב פסח.
חגים
משפחה בברונקס שחגגה פסח בדרך לא שגרתית
חגים
הגדה מהודרת להורדה והדפסה
חגים
כתבה שעושה סדר לקראת ליל הסדר..
דבר העורך
אם אתם רוצים ליל סדר מוצלח שלא יישכח - תקראו רגע

משל למה הדבר דומה? למלך שהוא רוצה לבנות פלטרים שלו, אם אינו מחריט בארץ יסודותיו ומובאיו ומוצאיו אינו מתחיל לבנות, כך הקדוש ברוך הוא החריט לפניו את העולם ולא היה עומד עד שברא את התשובה.

– פרקי דרבי אליעזר פרק ג
אברהם נימול (ב'מח - 1714 לפנה"ס)
לפי דיעה אחת במדרש, אלוקים התגלה לאברם בי"ג ניסן בשנת ב'מח לבריאת העולם, שינה את שמו לאברהם וציווה... קרא עוד… »
גזירת המן (357 לפנה"ס)
בשנת שנים עשרה למלכות המלך אחשוורוש, נתן המלך אחשוורוש את טבעתו להמן ואישר את גזירתו "להשמיד, להרוג... קרא עוד… »
נפטר רבי יוסף קארו (1575)
בי"ג בניסן נפטר רבי יוסף קארו, מחבר הספר ההלכתי שהפך ליסוד בפסיקת ההלכה היהודית עד היום הזה, "השולחן... קרא עוד… »
נפטר ה"צמח צדק" (תרכ"ו - 1866)
רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, האדמו"ר השלישי של חסידות חב"ד, שכונה "הצמח צדק" על שם חיבורו ההלכתי בשם זה... קרא עוד… »
כהכנה לקראת חג הפסח, במהלכו "בל יראה ובל ימצא" חמץ ברשות היהודי, אנו עורכים הערב אחר צאת הכוכבים... קרא עוד… »
לאחר שקראנו במשך 12 יום על קורבנות הנשיאים, אנו מסיימים את קריאת הנשיאים עם דברי האלוקים לאהרון להדליק... קרא עוד… »
חיפוש בתי חב"ד
Connect with us