היו היה יהודי בשם יוסף שאהב את השבת בכל לבו ומאודו. לכבוד שבת הוא היה רוכש ומכין את המזון המשובח ביותר שיכל להשיג; היו קוראים לו 'יוסף מוקיר שבת'.

לא הרחק מביתו של יוסף גר גוי שהיה עשיר גדול. באחד הימים הוא קיבל בשורה עצובה. "אתה עומד לאבד את כל רכושך" אמרו לו החוזים בכוכבים, "וכל נכסיך יעברו לשכנך, יוסף מוקיר שבת."

העשיר המבוהל חשב וחשב ולבסוף החליט למכור את כל נכסיו ובכסף שקיבל הוא קנה מרגלית. את המרגלית הוא תפר בכובע אותו הוא נטל לכל מקום שהלך.

פעם, כשחלף העשיר על גשר, נשבה רוח חזקה שהעיפה את כובעו – היישר לתוך הנהר. את הכובע בלע דג גדול.

ביום שישי לאחר-מכן, דגו הדייגים את אותו הדג. הם ידעו שיוסף אוהב לרכוש מזון משובח לשבת ומיהרו להציע לו לרכוש את הדג. למרות המחיר היקר יוסף קנה אותו, וכשהגיע הביתה הוא מצא את המרגלית בתוך בטן הדג.

כך, בזכות שמירת השבת שלו, הפך יוסף מוקיר שבת לעשיר גדול.

(על-פי מסכת שבת דף קיט)