Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

חוקת

עם ישראל
שישה רעיונות מתורתו של הרבי
אבא, היכן אתה?!

מדוע אנו נמצאים בגלות? על כך מובא משל לאב המתחבא מבנו, כדי לעורר בבנו רצון עז למצוא את אביו ולהתקרב אליו שוב. אך לאחר זמן רב כל-כך, הבן עלול להפסיק בחיפושים! הוא עלול לשכוח בכלל כי יש לו אבא. יתכן כי היהודי יוסיף ויקיים את המצוות, אך לא ישתוקק ליחסים מלאי משמעות עם הבורא. האלוקים ברא את האדם מוגבל, ונראה כי אין ביכולתו להתמודד עם הגלות. באמצעות השמחה ניתן לפרוץ את גדרות חושך הגלות.
סרטונים קצרים
פרשת חוקת
איך אנשים ממוצעים הופכים להיות יוצאי דופן? ועוד ארבע קושיות למי מריבה

א. איך חטא אחד מוחק מסירות והקרבה של ארבעים שנה ומשאיר את משה במדבר? ב. במה חטא אהרן שלא עשה דבר? ג. למה הפקיד ה' מטה בידיים של משה ובכך דחף אותו לתוך החטא? ד. כיצד משה אומר שהוא נשאר במדבר בגלל חטא המרגלים ואינו מזכיר את מי מריבה? שיעור לפרשת חוקת, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
המשימה העיקרית בחינוך: להאמין שבתוך כל אחד יש בשורה אמתית לכל העולם

לען נעלמה דמותו של משה רבינו בסיפור אשד הנחלים ומהו ספר 'מלחמות השם'? מי ה"איש" שנכנס בכל פעם יחד עם שמעון הצדיק לקודש הקודשים? ומדוע הבאר מככב בכל סיפורי הנישואין של האבות והאימהות?
לצמוח - עם הרב שבתי סלבטיצקי

ג' מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל: רחמנין וביישנין וגומלי חסדים.


— במדבר רבה, נשא פרשה ח
הדפס את המגזין