Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

שמיני

שמיני
סיכום פרשת שמיני: חנוכת המשכן לצד טרגדיה
ההתגלות האלוקית המיוחלת הגיעה סוף סוף, אך לצד השמחה נמהלה לה טרגדיה בשל מיתתם של שני כוהנים
פרשת חוקת
הפרה האדומה: קוים לדמותה של מצוה מסתורית

זה קרה תשע פעמים בלבד במהלך ההיסטוריה היהודית, ולפי המסורת זה עומד לקרות פעם נוספת. הכירו את הפרה האדומה
תוכנית 757
הכוח העצום של מחשבה

גברת חנה פופאק ובעלה היו שליחי חב"ד בפילדלפיה במשך שלושה עשורים. היא נולדה ברוסיה הסובייטית בתקופה הסטליניסטית, ואביה לא ידע לאיזה בית ספר לשלוח אותה. הוא לא יכול היה לתקשר ישירות עם הרבי, מחשש שהשלטונות יירטו את התקשורת. אבל באמצעות תמרונים שונים, הוא הצליח לקבל עצות מהרבי, ואיכשהו, הרעיון שנראה בלתי סביר שהרבי הציע, עבד (1930).
לאן הלכת?
הילד איננו
איך אפשר להכיל אבדן של ילד? הנחמה הכפולה לשכול ההורי: הילדים אינם שלנו, הם פיקדון חיים בידינו; ולחייו של הילד הייתה משמעות, גם אם המשימה שלו בעולם הייתה קצרה וחטופה
סיפורים מדורות עברו
לתת בלי להתחשבן
כאשר הוא היה נותן לתלמיד היו עסקיו מצליחים, אך כשתרם לרב - עסקיו התדרדרו. הוא לא הצליח להבין מדוע
תכנית 604
זכרונות מהרבנית חיה מושקא, אשתו של הרבי

ד"ר אלן ניומרק טיפל ברבנית וביקר בביתה כמה פעמים. כאן הוא משתף מזכרונותיו
תוכנית 759
הצלחתה של תנועה

תודה על אות ההערכה שלך – אבל זה בשביל התנועה, לא בשבילי. אני מאוד שמח שאשתך גם כאן. תאמר "לחיים", שהקדוש ברוך הוא יברך אותך ללכת מחיל אל חיל (רוברט אברהמס).

שומר פיו ולשונו – שומר מצרות נפשו.


הדפס את המגזין
חדש ב-he.chabad.org

מודל טוב לחיקוי

הצלחתה של תנועה

חיבור ישיר

לפי מה מחולק הרכוש בעולם?

יש הרבה מרדכי

הילד איננו