Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

בחוקותיי

ל"ג בעומר
מתי מדליקים את מדורת ל"ג בעומר?
האם מדליקים בליל ל"ג בעומר או בלילה לאחר-מכן? חשוב שנזכור שזהו רק מנהג - לא מצווה מן התורה
תוכנית 766
מה אומר השם שלך?

הרבי מסביר לאנשים שונים מה משמעות השם שלהם
בחוקותי
סיכום פרשת בחוקותי: ברכות למקיימי התורה והמצוות
אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם" פותחת הפרשה, "ונתתי גשמיכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" כשהיא מוסיפה ברכות רבות
ספירת העומר
מספרים הם דבר מצחיק

תאר לעצמך שנותנים לך קופסה מלאה מטבעות זהב. אתה מודה לנדיב, ולוקח את הקופסה הביתה. לאחר שנעלת היטב את הדלת, מה הדבר הראשון שתעשה? תספור אותם, לא?
לאן הלכת?
סולם משמים
במקום להטיף לו מוסר, הרבי רק אמר לו: "אני מקנא בך". הדרך לעמוד בקושי ולא להתפרק היא להבין שהאתגר הוא מקפצה להעצמה
סיפורים ומשלים
הכי חשוב להקיף את עצמנו באנשים טובים

רבי אלעזר בן ערך היה התלמיד הכי חשוב של רבן יוחנן בן זכאי. אבל הוא התחבר עם חברים נהנתנים ונסחף, עד שהעלו אותו לתורה והוא תפס את עצמו...
פרקי אבות
הפושע יותר טוב ממני? במידה מסויימת, כן

המשנה אומרת כי עליי להיות "שפל רוח" בפני כל אדם. אך האם זה מציאותי? האם אראה פושע נאלח ואחוש כי הוא יותר טוב ממני?
תכנית 275
הרבי אמר לי: "תן להם להרגיש שיש להם עוד מה לדעת"

כשהרב לייבל וולף הפך לרב באוניברסיטה, הרבי העניק לו יחידות מיוחדות עם הוראות כיצד לקרב את לבבות הסטודנטים לאביהם שבשמיים.
ל"ג בעומר
מה זה ל"ג בעומר?
את ל"ג בעומר (החל כל שנה בתאריך י"ח באייר) מציינים בין היתר בהדלקת מדורות, במשחקי חץ וקשת ובעליה לקברו של רבי שמעון בר יוחאי שבמירון
תוכנית 767
כשלומדים תורה, מנתקים את הטלפון

כשאדם מחליט להתמסר למשהו באופן מוחלט, הוא מסוגל להגיע להישגים ולהצליח בצורה יוצאת דופן. כך צריך להיות היחס שלנו ללימוד התורה.

הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל.


הדפס את המגזין
חדש ב-he.chabad.org