Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

סקירות ספרים

ספר
סקירה מרתקת על ספר שני לוחות הברית, או בקיצור השל"ה הקדוש.
הגאונות שבפשטות: מפעלו הפרשני האדיר של רש''י על התורה
רש"י כתב פירוש ייחודי מאוד על התורה. כאן תוכלו לקרוא על הפירוש, ומה באמת כל-כך מיוחד בו
הסוד השמור שהפך לנחלת הכלל: על קבלת האר
הוא שימש כרבם של המקובלים רק במשך שנתיים קצרות, אבל בתקופה זו הוא הותיר חותם בל יימחה עליהם - ועל עם ישראל כולו
כל פרט מדוייק! שיטת לימודו הייחודית של רבי לוי יצחק
הוא נלחם בעוז מול הרוחות הקומוניסטיות, וגם בתנאים לא תנאים המשיך לכתוב חידושי תורה
חתימת התלמוד: פרק ראשון בסידרה מאלפת
התלמוד הוא ספר ההלכה הבלתי מעורער של עם ישראל. אבל כיצד זה קרה?
הסבוראים: על תקופה עלומה בתולדות עם ישראל
יש כאלו שראו בתקופה זו מעין נעלם, זמן בו הפסיקה היצירה היהודית. האמת היא ההיפך הגמור.
הגאונים: הכירו את קבוצת החכמים שעיצבה את עתידו של עם ישראל
הם היו כמו גשר זהב - מחוברים לתלמוד מצד אחד, מחוברים אלינו מצד שני
היצירה ה
מה כתבו הגאונים? ומדוע רק כמויות קטנות של אגרותיהם השתמרו בידינו? בואו ללמוד על יצירתם התורנית המיוחדת של הגאונים.
המרכז הארץ ישראלי מול המרכז הבבלי
בסידרה זו עסקנו רבות בתלמוד הבבלי, בסבוראים ובגאונים שהיו בבבל. אבל מה קרה בארץ ישראל?
סופו של עידן: מה הוביל לכך שיש הלכות ומנהגים שונים בעדות ישראל?
אשכנזים וספרדים - למה בעצם אין מנהג אחיד והלכות אחידות? בואו לקרוא את הרקע ההיסטורי לכך
מה זה חרם דרבנו גרשום? ומיהו רבנו גרשום?
בטח שמעתם על החרם. אבל מהו? ומי היה החכם שתיקן אותו? על כך ועוד במאמר המרתק שלפניכם
הספר ששינה ללא הכר את הפסיקה ההלכתית: הכירו את הרי
שמו היה רבי יצחק אלפסי, והחיבור שלו הותיר רושם בלתי יימחה עד לדורנו אנו
הוא כתב את הכוזרי ופתח שער חדש בעולם המחשבה: לדמותו של רבי יהודה הלוי
הצצה לעולם היצירה ההגותית המפעימה של רבי יהודה הלוי
רבינו בחיי והספר חובת הלבבות
מעט ידוע לנו על חייו, אבל הצצה לספר - לצד הרסיסים הביוגרפיים - נותנת לנו חלון לעולמו המופלא
תלמוד עם תוספות: הכירו את עולמם של תוספות, והרשב
מאמר מרתק על התפתחות הפירוש המפורסם לתלמוד "התוספות"
מי היה רבינו תם?
הצצה מרתקת לעולם של אחד מבעלי התוספות המוכרים ביותר
היצירה התוספותית
בכל דף גמרא תמצאו אותם. אלו הם ה"תוספות". אבל מי כתב אותם, ואיך? בואו להרחיב את ידיעותיכם
תור הזהב התורני בספרד
ומבט מיוחד לעולמם של שני חכמי ספרד
בין ספרד ואשכנז: הכירו את חכמי פרובנס
היא הייתה באמצע, וקיבלה את השפעתה התורנית הן מהיצירה הספרדית והן מזו האשכנזית