ב"ה

דרך מצותיך

דרך מצְוֹתיך הוא ספר העוסק בטעמי המצוות שכתב האדמו"ר השלישי לשושלת אדמו"רי חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון (ה"צמח צדק")

כ"ק הרב מנחם מענדל שניאורסון (אדמו"ר הצמח צדק)
מהוצאת