ב"ה

פרקי אבות

בשבתות שבין חג הפסח וחג השבועות אנו לומדים מסכת מיוחדת המכונה פרקי אבות. מסכת זו כוללת פתגמים רבים העוסקים במוסר, באתיקה ובמידות טובות שעל האדם לאמץ לעצמו. רבים נוהגים להמשיך וללמוד פרקים אלו במשך כל חדשי הקיץ. כאן תוכלו למצוא את הטקסט של פרקי אבות

טקסט של הפרק הראשון מפרקי אבות.
טקסט של הפרק השני מפרקי אבות.
טקסט של הפרק השלישי מפרקי אבות.
טקסט של הפרק הרביעי מפרקי אבות.
טקסט של הפרק החמישי מפרקי אבות.
טקסט של הפרק השישי מפרקי אבות.