Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

חגים ומועדים

אם לא דיברנו על זה, לא דיברנו על חנוכה
דרשה לחנוכה
למה חוגגים את חנוכה שמונה ימים? ומה גרם לאלוקים ילצור אש מסוג חדש? - כשאתה מוסר את עצמך בכל רגע מחדש, זה מה שייתנו לך מהשמים
אם אתה רוצה לומר משהו – תעשה, אל תדבר
דרשה לפרשת וישב ולחנוכה
למה הזקנה כבר לא בכתה, ואיך יוסף העז לסכן את עצמו? – יוסף החליט להראות דוגמה אישית ולשדר את המסר בצורה החזקה ביותר
מתי רבת לאחרונה עם בן משפחה קרוב?
דרשה לפרשת שקלים
מה בדיוק היה התחשיב של המן למדד התשומות היהודי? מה כל כך נורא במריבות? ומי שולח קבלה על תרומה של חצי שקל? - מצוות מחיצת השקל מלמד אותנו את סוד האחדות
זה הזמן לחולל נס
דרשה לפרשת החודש
איזה חפץ שרד את השריפה בבית הכנסת? למה הרבי ביקש מר' גימפל רק מאה עשרים ושישה דולר? ומה פתאום "לשנה הבאה" באמצע השנה? - לכל אחד יש את הכוח לעשות ניסים
מה מלהיב אותך? - הקושיה הראשונה של הילדים
דרשה לחג הפסח
מה כל כך חשוב בשאלת "מטבילים"? למה זכה דייניס לשני חתנים תלמידי חכמים? ומה הילדים מחפשים מתחת לשולחן? - חינוך הוא לחנך קודם כל את עצמנו
מדוע ההגדה מתעלמת ממשה ואהרן?
דרשה לחג הפסח
מה הרב מצא בעיירה המבודדת בנורבגיה? מי נוקש לנו על הדלת? ולאן נעלמו משה ואהרן מההגדה? - לא יעזור לנו כלום, הוא יגאל אותנו
איך מתחילים מחדש אחרי שהכול נשבר?
דרשה לספירת העומר
איך המציאו את הקורנפלקס? איך משפחת הנקין המשיכה בחיים? ומה כל כך מצחיק בירושלים החרבה? - הקדוש ברוך הוא קורא לנו להמשיך הלאה, קדימה
סבתא רות: הייחוס המשפחתי של דוד המלך
דרשה לחג השבועות
מה הסיפור המשפחתי של דוד המלך? מי מיוחס יותר מהרבי מרופשיץ? ומה רוצה לומר לנו מגילת רות? - חג השבועות הוא חג של הלא-מושלמים.
הסוד של התורה המשולשת
דרשה לחג השבועות
למה הקדוש ברוך הוא עיכב את נתינת התורה עד ליום השלישי בחודש השלישי? – המספר שלוש מכיל את כל הבשורה היהודית: לחבר את הקדושה עם החיים
יהודים ובוכים: מה הטעם לבכות על אירוע שהתרחש לפני אלפיים שנה?
דרשה לתשעת הימים
למה יוסף ובנימין בכו, ומה גרם להורדוס לחזור בתשובה? - עד מתי נבכה?
זה הזמן לעשות: כיצד נזכה לשמוע את הדפיקה החרישית של הדוד?
דרשה לחודש אלול
הסוד של חודש אלול הוא: רק אנחנו יכולים לעזור לעצמנו, אף אחד אחר לא יכול לעשות את העבודה במקומנו
פעמיים שתיים, מספר המזל
דרשה לפורים
עולם הבא שנמכר בפרוטות, המעשה הקטן שהוביל את רבי חנינא לגן העדן, ולמה נותנים דווקא שתיים? - נתינה אמתית היא לעשות מה שצריך, לא מה שאוהבים