Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

חומש שמות

הקרב על הנילוס: למה משה ופרעה נאבקים ליד המים?
דרשה לפרשת שמות
למה פרעה עושה אמבטיית יאור כל בוקר? מה עמד מאחורי תכנית הטבעת הילדים בנילוס? ומה הוויכוח בין משה לפרעה? - האמונה של ארץ ישראל מול הכפירה של מצרים
מה אנחנו רוצים מפרעה?
דרשה לפרשת וארא
מה הרבי אמר לסטודנט יונתן זקס? מה אפשר לעשות אם השמים ננעלים? ומה לומדים מהסיפור של "אחר"? - אין מצב אבוד, תמיד יש כוחות לתקן
הפדחים מעיקים לך? התפילין מעניקות את הסוד להתמודדות!
דרשה לפרשת בא
מה ההבדל בין התפילין של יד לתפילין של ראש? ואיך זה קשור לחוק המחשבה השנייה? – אנחנו לא יכולים לשלוט בלב שלנו, אבל במוח בהחלט כן
למה הנשים שרו כל כך חזק?
דרשה לפרשת בשלח
מה היה מיוחד במקהלת הנשים על ים סוף? למה סוכות הוא החג הכי שמח? ומי שר הכי בקול? - קושי ושמחה אינם הפכים, בדיוק להיפך
סחבת בבתי המשפט, פתרונות לשלום בית ועשה לך רב
דרשה לפרשת יתרו
כמה שנים התגלגלה תביעה על מאתיים ושבעה שקלים? למה משה רבינו התעקש לא להאציל סמכויות? ומה הכי חשוב בבחירת רב?
דרושים שגרירים, יחצנים ומובילים לאידישקייט
דרשה לפרשת תרומה
למה מנאם מאינדונזיה עשה בר מצווה? איזה היגיון יש לשמור יצירת אמנות במזוודה? ולמה הארון נשאר כל הזמן במוטות שלו?
להצליח להיכשל: למה יהודים שוברים כוס וצועקים
דרשה לפרשת כי תישא
למה יהודים שוברים כוס בחופה? מה אמר רבי עקיבא על הכישלון החמור שלו? ומה עושה בקבוק עם שברי זכוכית על השולחן בסלון? – הפוטנציאל האדיר של השבירה והכישלון