Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

חומש ויקרא

חטאתי, פשעתי. מה הלאה?
דרשה לפרשת ויקרא
זר פרחים לשמים: למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנודה לו?
דרשה לפרשת צו
לומר תודה זה כמו שיעורי בית, למה ראש הישיבה השקה את הדשא בעצמו והאם אלוקים בכלל זקוק לתודה שלנו? – כשמתרגלים להודות על מה שטוב, שמים לב לפלא של החיים ולכל הדברים הנפלאים שהשם העניק לנו
כסף קל מדי: ההבדל בין ריבית לכל השקעה אחרת
דרשה לפרשת בהר
למה הקבר עלה כל כך יקר, במה אנחנו דומים לאלוקים, ומה אכפת לתורה שנרוויח מריבית? - נולדנו לעבוד וליצור, לא להינות מהישגי עבר
איך אנשים גדולים הופכים להיות קטנים?
דרשה לפרשת מצורע
מה התואר הנעלה ביותר לאדם? איך התמודדו הסנגורים של בייליס עם עלילת הדם? ומה כל כך נורא בדיבורי לשון הרע? – הדיבור הוא מבער הרגשות, והוא עלול להציף ולהעצים גורמים שליליים