Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

חומש בראשית

רציתי לומר לך מחמאה
דרשה לפרשת נח
למה התורה לא מפרגנת למתושלח? וכמה סופרלטיבים מגיעים לנח? - מילים טובות יוצרות מציאות חיובית ונתנות כוח להתמודד
גם אני יכול: למה נח הוא דמות מעוררת השראה?
דרשה לפרשת נח
למי יש ייחוס יותר מפואר מהצדיק מרופשיץ? מה הפלא הגדול באמת בסיפור של "יד שרה"? ולמה חייבים לקלקל את הדמות של נח? - התורה רוצה ללמד אותנו מסר חינוכי עצום: צדיק הוא מי שבוחר להיות כזה
הכול זה נס - למה לומר תודה גם על מה שהרווחנו בעצמנו?
דרשה לפרשת לך לך
למה הרמב"ם מתעלם מהמעשר של אברהם? מה גילו בבדיקה של התפילין של יהודי שהוכנס לניתוח מעקפים? ומה קרה לבן של האבא העשיר שניסה להסתדר לבד? - כשרואים ניסים בעיניים זו לא חכמה. יהודי מודה לאלוקים גם על מה שהוא עובד קשה כדי להרוויח
ברית לחיים: עצה חינוכית מאברהם אבינו
דרשה לפרשת לך לך
למה אברהם הזריז חיכה לברית עד גיל תשעים ותשע? ואיך שומרים על החינוך לטווח ארוך? - ברית המילה היא מסר חינוכי ראשון לחיים
יש לי ממתינה: איך אברהם אבינו עזב את השכינה שבאה לבקר אותו?
דרשה לפרשת וירא
במה נזכר הפקיד בסוכנות בפגישה על משכנתא? למה אנשים עושים טובות? ומה מיוחד במצוות פרה אדומה? - אברהם אבינו עשה חסד לא בשביל עצמו, אלא רק בשביל האחר
אומנות האירוח לפי הרמב
דרשה לפרשת וירא
מה כל כך חשוב בליווי של האורח? למה אברהם הכין לכולם לשון בקר? וממי למד שמואל רוהר איך לתת? - אברהם אבינו מלמד אותנו על מחווה קטנה אך עצומה
איך אנשים חיים אחרי שהם אינם?
דרשה לפרשת חיי שרה
למה לכל הילדים בעיירה קראו "ברוך", וועל מה התווכחו אברהם ושרה? - אברהם אבינו מלמד אותנו שהנצחה זה להמשיך את יקירינו אחרי מותם
הצחוק שלא מפסיק להתגלגל
דרשה לפרשת תולדות
למה התורה מתייחסת לרכילות מרושעת, ומה רצו "ליצני הדור"? - הרבי מליובאוויטש שלח את שלוחיו לכל העולם, והמסר הוא: לצחוק על העולם!
שלח לי מלאכים שיסדרו את החיים
דרשה לפרשת וישלח
בשביל מה יעקב היה צריך מלאכים? ומי זה ה'גוי של הרבי'? - בשביל לא לשקוע בחומרנות, אנחנו חייבים 'מלאכים' מסוג אחר
אם אתה רוצה לומר משהו – תעשה, אל תדבר
דרשה לפרשת וישב ולחנוכה
למה הזקנה כבר לא בכתה, ואיך יוסף העז לסכן את עצמו? – יוסף החליט להראות דוגמה אישית ולשדר את המסר בצורה החזקה ביותר
איך לבחור מתנה לאדם יקר?
דרשה לפרשת ויגש
למה יוסף שולח ליעקב יין ופולים? איזה מסר נמצא בבקבוק היין ממצרים? ומה זה אומר למיואשים שבינינו? - כל מה שקורה הוא מלמעלה, וגם בצער יש משמעות
איך ייתכן שאבא משתחווה לבן שלו?!
דרשה לפרשת ויחי
איך זה שיעקב משתחווה לבן שלו?! ולמה יוסף לא עוצר את זה? - יעקב אומר ליוסף: אני מאמין בך, אתה מסוגל!