ב"ה

ספר תניא עם ביאורים ופירושים

פירוש רץ לספר התניא

הספר "שיעורים בספר התניא" מכיל את טקסט של ספר תניא עם ביאורים ופירושים שמסייעים גם ללומד המתחיל לצד זה המעמיק.

דף זה מופיע בשפות אחרות