ב"ה

ספר תניא עם ביאורים ופירושים

פירוש רץ לספר התניא

הספר "שיעורים בספר התניא" מכיל את טקסט של ספר תניא עם ביאורים ופירושים שמסייעים גם ללומד המתחיל לצד זה המעמיק.