ב"ה

אמוראים

3950-4310

'רב' או בשמו האמיתי 'אבא בר אייבו' היה תלמיד מובהק של רבי יהודה הנשיא. הוא נמנה עם הדור הראשון של האמוראים, אך עדיין נחשב כ'תנא'
אביו קיבל ברכה כי יוולד לו בן שיהיה שקול כשמואל הנביא, וקרא לבנו בשם שמואל. שמואל התפרסם כרב מפורסם לצד ידיעתו ברפואה ואסטרונומיה
לאחר שנפטרו רב ושמואל, מילא רב הונא את מקום רב כראש הישיבה בסורא. לישיבתו יצא הד רב ומאות תלמידים נהרו אליה מקרוב ומרחוק
ידידות עזה שררה בין רבי יוחנן וריש לקיש, בדומה לידידותם של רב ושמואל. אלא שהשניים הראשונים התגוררו בארץ ישראל, בעוד רב ושמואל התפרסמו בבבל. קשר הדוק שרר בין האמוראים שבישראל ואלו שבבבל
על דבר זה ענהו רבי יוחנן: "חסרה לי ידי הימנית (הכוונה היתה לריש לקיש)", אמר לו הנשיא: "אם כך, נלך שנינו מחר, ונחזיר את ריש לקיש לבית המדרש"
נפגש עם אליהו הנביא ואף עם מלך המשיח, ממנו קיבל את התשובה לשאלה: מתי עומד המשיח לבוא? מאמר על תולדות חייו של התנא רבי יהושע בן לוי