רבי משה בן מימון, תלמיד חכם, פוסק הלכה, רופא, פילוסוף ומנהיג ציבורי, ידוע בעולם היהודי בראשי התיבות של שמו הרמב"ם. על קברו של הרמב"ם נחרת המשפט: "ממשה (רבינו) עד משה (בן מימון), לא קם כמשה."

בשנת תשד"מ (1984), ייסד הרבי מליובאוויטש לימוד יומי בספריו של הרמב"ם.

במדור שלפניכם תוכלו לקרוא ביוגרפיה של האיש אותו העריצו כולם, יהודים ולא יהודים כאחד, לצד פרטים על הלימוד היומי המאחד את עם ישראל.