ב"ה

חיבוריו

ספר התניא
מהו ספר התניא? מאמרים, טקסט של ספר התניא עם ביאורים, שיעורי וידאו ועוד.
סידור התפילה
אחד מחיבוריו של רבי שניאור זלמן מליאדי היה סידור התפילה ובו נוסח שווה לכל נפש. עד אז, לא היה סידור חסידי קבוע, ואולי גם לא סידור מסודר של נוסח האר"י
שולחן ערוך הרב
ראוי ליחד קצת את הדבור על מפעלו זה של הרב. מה היתה המטרה שהציב לו הרב בחיבור שלחנו? בעצם לא הוא הציב את המטרה, הוא קלע אל המטרה שהתווה לו מורו המגיד ממיזריטש
סידרת הספרים
חסידות חב״ד כולה, על כל גילוייה השונים, גנוזה ומקופלת בתוך המעיין - אישיותו ויצירתו של אדמו״ר הזקן. דיון בתקופות השונות של היצירה החסידית בחייו, וניתוח המשמעות והעניין המיוחד שבכל אחת מיצירותיו.