ב"ה

מלכים ותקופת המקדש

הוביל את שיבת ישראל לארצו בשנת ג'תיג - 348 לפנה"ס
עם תום תקופת הנביאים, קם לישראל מנהיג בשם עזרא הסופר. הוא הוביל את העליה השניה מבבל ועסק בפתרונות למצב הרוחני המידרדר של העם היושב בציון