ב"ה

הגאונים

4260–4798

4642-4702; 882-942
תולדותיו של רבי סעדיה גאון, שנלחם נגד הקראים, היה גאון בחישובי לוח-השנה, והשפעתו נמשכת עד היום הזה