הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!

התוועדויות תנש"א

למשתתפים בקרן לטובת מחנה ישראל
למשתתפים בקרן לטובת מחנה ישראל
משיחות לילות חג הסוכות - פרק א'
משיחות לילות חג הסוכות - פרק ב'
משיחות לילות חג הסוכות - פרק ג'
משיחות לילות חג הסוכות - פרק ד'
ביחידות כללית להאורחים שיחיו
ביחידות לברי מצווה והוריהם שיחיו
בקשר עם כינוס השלוחים העולמי

עיין בתוך הספר
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
אודות המו"ל
ועד הנחות בלשון הקודש
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.