ב"ה

שיחת יום ה' דחג הסוכות תנש"א לצבאות השם שיחיו