הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!

נוסח המברק להקפות שניות בירושלים עיה"ק, באה"ק תובב"א