ב"ה

שיחת יום ד' פ' ברכה, ז' תשרי תנש"א

למשתתפים בקרן לטובת מחנה ישראל