ב"ה

שיחת יום א' פ' ברכה, ד' תשרי, צום גדליה נדחה תנש"א