ב"ה

דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א במוצאי יום הכיפורים, לאחר תפילת ערבית והבדלה