ב"ה

השלמה לשיחת ש"פ האזינו, שבת שובה, תנש"א התוועדות א'