ב"ה

התוועדויות תנש"א

לתפארת זקנים לוי יצחק וחכמות נשים
ביחידות כללית לאורחים שיחיו
בבית הכנסת לאחר תפילת מנחה והדלקת נר ח' דחנוכה
ביחידות כללית לאורחים שיחיו
ליל ד' פ' יתרו, ט"ו בשבט תנש"א
לכינוס השלוחות העולמי הראשון
בבית הכנסת, לאחר תפילת מנחה

עיין בספר
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
אודות המו"ל
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.