ב"ה

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ערב יום הכיפורים בבית הכנסת אחר תפילת מנחה תנש"א