ב"ה

הדרן על הרמב"ם - משיחות ש"פ לך-לך, ח' מרחשון תנש"א