ב"ה

נוסח המברק להקפות שניות בכפר חב"ד (נה"ח ועוד) באה"ק תובב"א