הכירו את סיפוריהם המרתקים של עשרה עצים (או מטעים) היסטוריים השזורים בין סיפורי חמשת חומשי התורה:

1. עץ הדעת

בראשית הבריאה, ביום שבו נברא אדם ונוצרה ממנו חווה אשתו, הניח אותם ה' בגן עדן שם היו חופשיים לאכול מכל עצי הגן, מלבד עץ אחד – "עץ הדעת טוב ורע". למרבה הצער, הנחש הצליח לשכנע את חווה שלא יארע לה כל רע אם תאכל מעץ הדעת והיא אכלה וגם נתנה לבעלה לאכול ממנו.

בגלל החטא אבדה התמימות ונולדה התאווה. אדם וחווה התביישו במערומיהם וכיסו את גופם בחגורות שתפרו לעצמם מעלי תאנה1.

• ראו גם: מה גדל על עץ הדעת? (רמז: זה לא היה תפוח)

2. עץ החיים

עץ מיוחד נוסף היה בגן עדן ששמו "עץ החיים". לאחר שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת גירש אותם אלוקים מגן עדן כדי שלא יוכלו לטעום גם מעץ החיים ובעקבות זאת לחיות לנצח.

מחוץ לגן עדן הציב ה' מלאכי-חבלה ו"חרב מתהפכת" כדי למנוע מאדם להיכנס חזרה לגן ולהגיע ל"עץ החיים"2.

• התעלומה ההיסטורית: איפה נמצא גן עדן?

3. העץ מהעולם החדש

עשרה דורות מאוחר יותר, צאצאיהם של אדם וחווה הפכו לחוטאים עד כדי כך שה' הציף את העולם כולו במבול שהשמיד כמעט את כולם. ה' ציווה את נח לבנות תיבת ענק ולתוכה נכנסו נח ומשפחתו הקרובה, זוג אחד מכל מין של בעל חיים טמא ושבעה זוגות מכל מין של בעל חיים טהור. כל אלו ניצלו משיטפון המבול.

במשך חודשים רבים צפה התיבה על גבי המים ששטפו את העולם, עד שהמים החלו להתנקז ולשקוע והתיבה נחה על ראשי ההרים. כעבור כמה שבועות3 החליט נח לערוך ניסוי שיבחן האם המים נסוגו וכבר ניתן לחיות מחוץ לתיבה. לצורך זאת הוא שלח מן התיבה את העורב, אבל זה האחרון לא שיתף פעולה ורק התעופף סביב התיבה.

לאחר שבוע, שלח נח את היונה, והיא חזרה אל התיבה לאחר שלא מצאה מנוח לכף רגלה. כעבור שבוע נוסף, שוב שלח נח את היונה, ולעת ערב היא חזרה ובפיה עלה זית. נח הבין שמי המבול שקעו וכבר נוצרו איי יבשה והחלו לצמוח עליהם עצים. שבוע לאחר מכן שילח נח את היונה בפעם השלישית והיא עפה לבלי שוב4.

• לסיפור המלא: המבול ש(כמעט) השמיד את העולם

4. העץ שאירח מלאכים

עוברים עוד עשרה דורות ואנחנו מתוודעים לאברהם ושרה – האבא והאמא הראשונים של האומה הנבחרת. כשאברהם היה בגיל 99 ושרה בת 89, שלח ה' שלושה מלאכים (בדמות בני אדם) לבקר אותם ולבשר להם שיתברכו בבן משלהם לו יקראו יצחק.

היה זה יומיים לאחר שאברהם מל את עצמו על פי ציווי ה', כשהוא עדיין חולה. למרות זאת, ברגע שראה אנשים מתקרבים לפתח האוהל שלו, רץ לקראתם והזמין אותם להתארח ולסעוד אצלו בטרם ימשיכו בדרכם. החום היה כבד במיוחד והוא הושיב אותם תחת העץ, שם הכין להם סעודה משובחת שכללה בקר, חמאה וחלב.

במשך דורות רבים החזיקו תושבי חברון מסורת לגבי זהותו של העץ שתחתיו אירח אברהם את המלאכים5.

• כנראה שאלתם את עצמכם: כיצד אכלו המלאכים בשר בחלב?

5. האֵלָה בשכם

כמו שהבטיחו המלאכים, כעבור שנה נולד לאברהם ושרה בן וייקרא שמו יצחק. הוא נשא לאישה את רבקה, בת דודתו, ולאחר תפילות הם זכו ללדת שני בנים תאומים: עשיו, שהיה רשע, ויעקב, שהיה איש תם וצדיק.

יעקב התחתן עם לאה ורחל, שתי בנותיו של דודו, וכעבור זמן גם עם שפחותיהן – זילפה ובלהה. ארבעת נשותיו של יעקב ילדו לו שנים-עשר בנים ובת אחת ששמה דינה. דינה עונתה על ידי נשיא העיר שכם ושמעון ולוי נקמו בתושבי העיר שהיו שותפים לפשע והרגו אותם ובזזו את רכושם.

יעקב, שלא היה מרוצה מהמעשה, הורה לבניו להסיר מהשלל את כל האלילים ואביזרי העבודה זרה, שכללו גם בגדים ותכשיטים יקרים, ואת הכול קבר יעקב תחת עץ אֵלָה חסר פירות. לאחר מכן יעקב ומשפחתו עזבו את העיר שכם ועברו לעיר לוז, היא בית אל, שם בנה יעקב מזבח לה'6.

• להבין לעומק:למה היהדות לא סובלת עבודת אלילים?

6. אַלוֹן בָּכוּת

למרגלות בית אל נפטרה דבורה, האישה המינקת שגידלה את רבקה (אימו של יעקב) בילדותה והמשיכה ללוות אותה במהלך חייה. היא נקברה "תחת האלון" שמאז קיבל את השם "אַלּוֹן בָּכוּת".

לפי חלק מהמפרשים7 "אלון" הוא שמו של שטח מישורי על צלע ההר שעליו שכונת העיר בית אל אבל לפי מפרשים אחרים8 הכוונה לעץ האלון (בלוט)9.

7. הסנה הבוער

בסופו של דבר נדדו יעקב ובניו למצרים ושם הפכו צאצאיהם לעבדים לפרעה מלך מצרים עד שה' שלח את משה רבינו לגאול אותם מסבלם ולהוביל אותם לארץ שאותה הבטיח לתת להם. הפעם הראשונה בה אלוקים התגלה למשה הייתה בדמות סנה קוצים שבוער באש אך לא נשרף10.

• הסיפור המלא: מה בדיוק קרה שם, בסנה הבוער?

8. העץ הממתיק

עשרה ימים לאחר שהוציא משה את עם ישראל ממצרים, בתום שלושה ימי חיפוש מים במדבר שׁוּר הצחיח, הם הגיעו למעיין 'מרה' שמימיו המרים היו בלתי ראויים לשתייה.

העם התלונן למשה ואמר "מה נשתה?"; משה צעק בתפילה לה', וה' הראה לו עץ שאותו השליך משה לתוך המים והם הפכו למים מתוקים11.

9. שבעים הדקלים

ממרה הגיעו בני ישראל לנווה מדבר בשם אֵלִים, שם היו שתים עשרה מעיינות מים ושבעים עצי תמר12.

חכמינו מסבירים13 שכל אחד מ-12 השבטים חנה ליד מעיין אחד, וכל אחד מ-70 ה"זקנים", חכמי ישראל, ישב בצילו של עץ תמר אחד. לפי אחד הפירושים היו אלו 70 זנים שונים של תמרים!

10. ארזי יעקב

הסיפור הבא אמנם לא נכתב באופן מפורש במקרא, אבל מתאים בהחלט בתור אות הסיום לרשימה שלנו.

כמה חודשים לאחר שעזבו את מצרים והיו עמוק בתוך נדודיהם במדבר, בנו בני ישראל "משכן" מפואר לכבוד ה' ששימש למעשה מעין "בית מקדש" נייד. המשכן היה בנוי מקורות עץ כבדות מצופות זהב שחוברו זו לזו באמצעות בריחים וטבעות עשויים מעץ, זהב וכסף, וכוסו ביריעות בדים ועורות שנארגו ונרקמו באומנות מיוחדת.

מהיכן השיגו בני ישראל קורות עץ בלב המדבר השומם? חז"ל מספרים14 שכאשר יעקב אבינו היה יחד עם בניו במצרים, הוא הורה להם לנטוע שם עצי ארז מתוך ידיעה שבעתיד יצאו משם ויזדקקו לקרשים כדי לבנות בהם משכן לה'. בני ישראל קיימו את מצוות אביהם וכאשר יצאו ממצרים נשאו עימם את הארזים שצמחו במשך שנות השעבוד והגלות.

• קיראו: 15 עובדות שצריך לדעת על המשכן