שאלה:

יש לנו עץ פרי בחצר ואנו רוצים לכרות אותו. שמענו שיש בכך בעיה הלכתית – האם זה נכון?

תשובה:

כתוב בתורה: "כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור... (דברים כ, יט). מפסוק זה אנו מבינים כי אסור לנו לעקור או לכרות עץ פרי אם אין לנו סיבה מתקבלת על הדעת לעשות כן.

מה בדיוק נחשב ל"סיבה מתקבלת על הדעת"? התשובה לכך אינה כה ברורה. ישנן דיעות בהלכה האומרות כי רק הרס שלא לצורך אסור, אך אם אנו זקוקים למקום שבו הוא נטוע, מותר לכרות אותו. אחרים אוסרים על כריתתו רק לשם פינוי מרחב פתוח לטיול, אך מתירים לעשות זאת לצרכי בניה. אחרים מחמירים עוד יותר ואומרים שאין די צידוק בצורך במקום בו צומח העץ. הם טוענים כי רק אם העץ מזיק לאדמה ולעצים הסובבים אותו – להם ערך רב יותר – רק אז מותר לכרות אותו.

לאור כל הדעות השונות בנושא זה, כדאי להתייעץ עם הרב שלך ולדון בפרטי הסיטואציה המסוימת שלך, שכן יש להביא בחשבון גורמים שונים רבים.

מעניין לציין כי חכמינו זכרונם לברכה הרחיבו את התפיסה העומדת בבסיס איסור זה, הידוע בעברית בכינוי "בל תשחית", וכללו בו כל מעשה בזבוז או הרס לדברים העשויים להוות תועלת לאדם.

במישור עמוק יותר, איסור זה מלמדנו את החשיבות של אי-בזבוז כישרונותינו, זמננו ומשאבים יקרים אחרים שנתן לנו ה' על מעשים חסרי ערך ובלתי ראויים.