עקרנו עץ!

עשינו שיפוצים בבית, וחידשנו גם את החצר. היה לנו עץ שסק צעיר ויפה, ובטעות עקרנו אותו. הבנו שהתורה אוסרת לעקור עץ נטוע. אם כן, איך אפשר לכפר על זה? האם יש איזה טקס שצריך לעשות או ברכה לומר?

איך לתקן?

קודם כל, אתם צודקים. אכן, ההלכה אוסרת לעקור עץ פרי. חז"ל מתארים איך כשעוקרים עץ מניב, קולות הצער שלו מהדהדים בכל העולם. אבל, כמו שתיארתם, לא עקרתם את העץ בזדון, חלילה, אלא בטעות. ובכן, אין טקס כפרה מיוחד על עקירת עצים, אבל יש דרך מעולה לתקן את המעשה.

קודם כל, קחו על עצמכם להשתדל לשמור יותר ולא לחזור על טעות דומה בעתיד. ובכלל, הקפידו יותר על המצוות שקשורות לגידולי הארץ, כמו תרומות ומעשרות. ובצורה רחבה יותר, התחזקו בשמירת המצוות ובנתינת צדקה לעניים ונזקקים, כי כמו שלימדו אותנו חז"ל, המעשים הטובים של האדם הם הפירות שהוא מצמיח. הטוב שאנחנו עושים הוא התרומה שלנו לקיום העולם. ולכן, כדי לתקן את עקירת העץ שהיה מניב עוד פירות רבים, נוסיף בפירות רוחניים ונרבה טוב בעולם.