1. המשכן היה מקדש נייד

המשכן היה מתחם נייד שאלוקים ציווה לבנות עבורו, כמקום קדוש שבו הוא ישכון בקרב עם ישראל. לאחר כמה מאות שנה, המשכן התחלף בבית המקדש שנבנה בירושלים כמקדש קבע. המשכן נבנה לראשונה לאחר יציאת מצרים, במהלך המסע של בני ישראל אל ארץ ישראל.

2. הוא נקרא גם "אוהל מועד"

המשכן נקרא גם "אוהל מועד"1. מה משמעות השם הזה? זה היה מבנה שפורק ונבנה מחדש בכל תחנה של בני ישראל במסע, ולכן הוא נקרא "אוהל". ו"מועד" – כי זה היה המקום המיועד להיוועדות, כלומר: הקדוש ברוך הוא היה מזמן את משה רבינו אל המשכן כשרצה להתגלות אליו ולדבר אתו.

3. הוא נבנה לאחר חטא העגל

המשכן נבנה דווקא לאחר החטא הנורא של עגל הזהב, שבו בני ישראל סגדו לעבודה זרה בהיעדרו של משה רבינו2. יש כאן מסר מעורר השראה: למרות שהעם חטא בעוון החמור ביותר, הם בכל זאת היו ראויים לבנות בית לאלוקים!

4. הבנייה הובלה על ידי בצלאל ואהליאב

החומרים לבניית המשכן ויצירת הכלים שבתוכו נתרמו על ידי הציבור הרחב, שתרמו בנדיבות כה גדולה – עד שמשה נאלץ לעצור את זרם התרומות...

הבנייה בפועל, בוצעה על ידי צוות של אמנים ואנשי מקצוע, נשים וגברים מוכשרים ומיומנים. על פי הוראה של ה', מי שפיקדו על מבצע הבנייה בצלאל בן אורי – משבט יהודה, ואהליהב בן אחיסמך – משבט דן.

זה מדהים: בצלאל היה בן למשפחה מיוחסת מהשבט המוביל של עם ישראל, ואהליהב הגיע ממשפחה פשוטה ומהשכבות החלשות של העם. למרות זאת הם עבדו בשיתוף פעולה מלא וקיבלו מעמד והכרה שווים, כי לכל אחד יש משהו מיוחד משלו לתרום בשביל אלוקים3.

• ראו גם : מי היו בצלאל ואהליהב? הסיפור של האמנים החשובים בתולדות העם היהודי

5. ככה זה היה נראה: מבנה מרכזי באמצע

התורה מפרטת במדויק את המידות של המשכן והחומרים שמהם הוא נבנה4. בתוך המתחם הכולל, הוקם מבנה מרכזי מלבני – ברוחב של כחמישה מטרים ואורך של כחמישה עשר מטרים. הדפנות שלו היו עשויים מקורות עץ שיטה עבות מצופות זהב שנתחבו לתוך אדני כסף משתלבים, ונתמכו בבריחי עץ ארוכים מצופים בזהב. צד החזית כוסה בווילון אריג תלוי.

6. הגג היה עשוי מיריעות בד ועור

למבנה העץ לא היה גג, והוא קוּרה בשלוש שכבות: השכבה התחתונה הייתה אריג מעורב של פשתן וצמר צבעוני, השכבה האמצעית הייתה יריעה שעשויה מעור-עִזִים, והשכבה העליונה הייתה יריעה מתערובת עורות של אֵילִים (כבשים זכרים בוגרים) וּתְּחַשִׁים.

• ראו גם: התחש – חד-קרן מסתורי מתקופת המשכן

7. היה במשכן חדר חיצוני...

פנים המשכן חולק לשניים באמצעות שטיח קיר תלוי, שנקרא "פרוכת". בחלק הקדמי – שנקרא "הקודש" – הוצבו הכלים המקודשים הבאים: מזבח מוזהב שעליו הקטירו את הקטורת מדי יום, מנורת הזהב שנרותיה הודלקו מדי יום, ושולחן הזהב שם היו מונחות כיכרות הלחם שנאפו במשכן מדי שבוע.

• ראו גם: מהפרוכת בבית המקדש לפרוכת בבית הכנסת

8. ...וחדר פנימי

החלק הפנימי היה המקודש ביותר, ונקרא "קודש הקודשים". הרהיט היחיד בחדר הזה היה ארון הקודש – ארגז מוזהב שבתוכו היו לוחות הברית (גם המקוריים שנופצו על ידי משה, וגם השלמים) וחפצים סמליים נוספים.

על כיסוי הארון עמדו שני הכרובים המוזהבים בכנפיים מושטות. לאף אדם בעולם לא הותר להיכנס למתחם המקודש, מלבד הכוהן הגדול – שגם הוא נכנס לשם רק פעם אחת בשנה, ביום הכיפורים, כחלק מעבודת הקודש שלו5.

• ראו גם: ילדים בקודש הקדשים – למה הכרובים היו מעל הלוחות?

9. המשכן היה מוקף בחצר

המבנה המרכזי של המשכן שכן בתוך חצר גדולה ומגודרת, באורך כחמישים מטר על רוחב של כעשרים וחמישה מטר. בחצר הוצב מתקן מים מנחושת, ה"כיור" – שם הכוהנים היו רוחצים את הידיים והרגליים בכניסה למשכן, לקראת עבודת הקודש.

• ראו גם: המראות ממצריים שהפכו לכיור מקודש

10. היו במשכן שני מזבחות

במתחם המשכן היו שני מזבחות. מזבח הזהב עמד בתוך ה"קודש", כפי שהזכרנו, ובחצר החיצונית הוקם מזבח נחושת גדול, עליו הוקרבו הקורבנות.

11. המשכן נחנך במשך שנים עשר ימים

במשך שבוע התאמן משה בהקמת המשכן ופירוקו, וביום השמיני – ראש חודש ניסן – הוא נחנך באופן רשמי. המשכן התמלא בנוכחות אלוקית, והאות לכך היה ענן סמיך שמנע את הכניסה למתחם6. חנוכת המשכן נמשכה שנים עשר ימים, כשבכל יום נשיא כל אחד מהשבטים בעם ישראל הביא למשכן קורבנות ומתנות7.

12. את המשכן ניידו בעגלות ועל הכתפיים

בני שבט לוי היו ממונים על הובלת המשכן, ההקמה וההפעלה שלו. הם התחלקו לשלוש משפחות: משפחת הגרשוני נשאה (בעגלות מובלות על ידי צמד שוורים) את יריעות הכיסוי, הווילונות והגדרות של המשכן והחצר. משפחת המררי נשאה (גם היא בעגלות) את הקורות, האדנים ורכיבי המבנה האחרים. ומשפחת הקהתי נשאה על הכתפיים את כלי המקדש המקודשים.

13. המשכן הוצב במרכז המחנה

לאורך כל המסע של בני ישראל במדבר אל ארץ ישראל, שארך ארבעים שנה, המשכן ליווה אותם. בכל תחנה בדרך הארוכה המשכן הוקם במרכז המחנה, ובמעגל הפנימי סביבו התמקמו בני שבט לוי.

14. המשכן הוקם גם בארץ

כאשר יהושע הוביל את בני ישראל אל ארץ ישראל, המשכן ליווה אותם גם שם. ארבע עשרה שנים לקח להם לכבוש את הארץ מיושביה ולחלק אותה לנחלות שבטיות, ובמשך כל הזמן הזה המשכן הוצב בגִלְגָל. בתום התקופה בנו מבנה קבע בשילה, שתקרתו הייתה יריעות המשכן. משכן שילה עמד במשך שלוש מאות שישים ותשע שנים, ואחריהן הועבר לנוב ומאוחר יותר לגבעון.

15. הוא מעולם לא נהרס

בהוראתו של אלוקים, שלמה המלך בנה מקדש קבע מפואר בהר הבית שבירושלים. אז כבר לא היה צורך עוד במשכן הזמני, ושרידיו אוחסנו במעמקי האדמה מתחת להר.