שאלה:

האם זה נכון שהפרי האסור הוא תפוח?

תשובה:

בתרבות הפופולרית משום מה מקובל כי בחטא עץ הדעת האדם הראשון וחווה אשתו אכלו תפוח. אך דבר אחד בטוח: הם לא אכלו תפוח.

בכלל, חכמינו זכרונם לברכה מציינים1 כי בורא העולם לא כתב מפורשות את שם העץ בכוונה תחילה כדי שלא נצביע עליו ונאמר: "הנה העץ שהכשיל את אדם וחווה!"

אז מה הם כן אכלו? במדרשים ובתלמוד מובאות דיעות שונות בנושא:

חיטה: לדגנים יש חשיבות מיוחדת, עד שנאמר עליהם2 כי התינוק לא יודע לקרוא לאביו ולאימו עד שיטעם טעם דגן. לפי דיעה זו, לפני חטא עץ הדעת היה הלחם גודל על עץ מיוחד כשהוא מוכן לאכילה. לאחר חטא עץ הדעת נגזר עליו כי הוא יגדל כחיטה אותה יש לטחון וללוש, וכאשר חטא עץ הדעת יתוקן – ישוב הלחם לגדול על העצים.

ענבים או יין: דיעה נוספת אומרת כי פרי עץ הדעת היה הענבים. הזוהר3 מציין כי לאחר שיצא מן התיבה, נטע נח כרם כדי לכפר על חטא עץ הדעת.

תאנה: את עץ התאנה אנו פוגשים זמן קצר לאחר החטא, כאשר אדם וחווה משתמשים בעלה תאנה כדי להתכסות בהם. לדיעה אחת, יש כאן רמז לזהותו של עץ הדעת.

המדרש4 מביא על כך את המשל הבא: מעשה בבן מלך שחטא עם אחת השפחות. שמע זאת האב וגירש אותו מן הארמון. התדפק הבן על דלתות השפחות האחרות אך רק זו שחטא עמה פתחה לו את הדלת והכניסה אותו לביתה.

אתרוג: לאחר שחווה אכלה מפירות העץ, נאמר בפסוק "ותרא האישה כי טוב העץ למאכל." רבי אבא מציין שמכיוון שלא רק פרי עץ האתרוג ראוי לאכילה אלא גם העץ עצמו, יש כאן רמז לכך שעץ הדעת היה עץ אתרוגים.

אגוז: בסידורו של רבי עמרם גאון, אנו מוצאים את הברכה הבאה: "ברוך אתה ה'... אשר צג אגוז בגן עדן" ומכאן יש ראיה, לכאורה, שעץ הדעת היה אגוז.

מהיכן הגיע התפוח?

ראינו דיעות שונות בקשר לזיהוי פרי עץ הדעת. אך מהיכן הגיע התפוח האסור? יש הטוענים כי התשובה פשוטה למדי ונעוצה בשיבוש נפוץ: המילה מַלום בלטינית משמעותה רע, אך מילה דומה בלטינית (שמקורה ביוונית) היא תפוח. כך הפך התפוח להיות ה'פרי הרע' בתרבות הפופולרית.