בשבת האחרונה נדנדתי את ילדי בן השנתיים על נדנדה התלויה על עץ בחצר שלי. שכן נחמד עם כוונות טובות העיר לי בעדינות שאולי יש בעיה לעשות את זה בשבת. האם הוא צודק?

עצים בשבת

כנראה תופתע לשמוע שהשכן הנחמד שלך צודק. ליתר דיוק, הוא צודק ברמה העקרונית: חכמינו זיכרונם לברכה קבעו שאסור להשתמש בעצים בשבת. אבל זה לא אומר שכל נדנדה התלויה על עץ אסור להשתמש בה בשבת. למעשה, זה תלוי בשאלה כיצד הנדנדה מחוברת לעץ. אבל לפני שנפרט באיזו נדנדה מותר להשתמש ובאיזו לא, נסביר קודם למה אסור להשתמש בעצים בשבת:

אחד מ-39 המלאכות האסורות לביצוע בשבת היא מלאכת "קוצר", שזה אומר כל פעולה של חיתוך צמח המחובר לקרקע.

בשביל להרחיק את האפשרות להיכשל בעבירה של ביצוע מלאכה זו בשבת, קבעו חכמים שבשבת אסור לטפס על עצים או להיתלות עליהם, וגם אין לעשות בהם שום שימוש, כמו: קשירת חבלים, הנחת או נטילת חפצים, או כל שימוש אחר, מאחר שכל פעולה מסוג זה עלולה להוביל בטעות למעשה של תלישת פירות או עלים מהעץ1.

חפץ המחובר לעץ

לא רק בעץ עצמו חכמים אסרו להשתמש בשבת אלא גם במה שמחובר לעץ או נתמך בו באופן ישיר – כלומר דבר שנוגע בעץ עצמו.

לדוגמה: אסור להניח מעיל על ענף של עץ בשבת וכמו כן אסור גם לתלות את המעיל על וַו המחובר לעץ או לתלות עליו קולב.

עם זאת, מותר לתלות בשבת את המעיל על קולב התלוי עוד מלפני כניסת השבת על הוו המחובר לעץ, משום שהקולב תלוי על הוַו המחובר לעץ ולא על העץ עצמו.

דוגמה נוספת: אסור לטפס על סולם השעוּן על העץ, כמו שאסור לטפס על העץ עצמו. וגם בדוגמה זו, אם הסולם לא מונח על העץ עצמו אלא על גבי קורה או בורג המחוברים לעץ – מותר לטפס עליו בשבת כי במקרה זה הסולם לא נחשב כדבר שנשען על העץ אלא על דבר אחר.

חז"ל ניסחו את הכלל הזה במשפט הבא: "צְדָדֵי אילן – אסורים; צְדָדֵי צדדים – מותרים". "צדדי" האילן הם כלים או מתקנים המחוברים או נתמכים בעץ באופן ישיר, ובהם אסור להשתמש. כל מה שנתמך בהם נקרא "צדדי הצדדים" ומותר להשתמש בו בשבת2.

כעת, לאחר היכרות עם הרקע ההלכתי, תוכל לבדוק בצורה פשוטה האם בנדנדה שלך מותר להשתמש בשבת או לא:

על מה קשורה הנדנה?

אם הנדנדה או הערסל קשורים על העץ עצמו, אסור להתנדנד בהם משום שהם נחשבים כ"צדדי האילן" שבהם, כאמור, אסור להשתמש בשבת.

אולם אם השרשרת או החבלים של הנדנדה לא קשורים על העץ עצמו אלא על דבר אחר שמחובר לעץ – כמו בורג, קרס, וו, מוט או כל דבר אחר – מותר להשתמש ולהתנדנד בהם בשבת3.

חשוב לזכור שרק אם הנדנדה כבר מותקנת על הקרס או המוט מערב שבת מותר להשתמש בה, אבל אין לתלות בשבת את הנדנדה על הקרס או המוט המחוברים לעץ שכן מעשה זה כבר נחשב כשימוש ב"צדדי אילן", דהיינו בקרס או המוט שמחוברים לעץ באופן ישיר.

נדנוד עץ בשבת

בעיה נוספת שדורשת שימת לב קשורה לאיסור אחר הידוע בשם "מוקצה": חכמים אסרו לטלטל ולהזיז בשבת כל חפץ שאיננו כלי4.

כמובן שעץ איננו כלי ולכן גם אותו אסור לטלטל ולנדנד בשבת. לכן, אם רוצים להתנדנד בשבת על נדנדה התלויה על העץ (כאמור, לא באופן ישיר), יש לוודא שהעץ מספיק חזק והשימוש בנדנדה לא יגרום לו שום תנודה5.

בהנאה, שבת שלום!