רחל ולאה – שתי אחיות, שתי נשותיו של יעקב, ושתיים מאמהות עמֵנו. רחל ולאה – שתי נשים רבות עוצמה אולם בעלות אישיות מנוגדת, כל אחת מהן מייצגת עולם בפני עצמה.

רחל הייתה אהבתו הראשונה של יעקב ואשתו המועדפת. אולם לאה הייתה הראשונה שהוא נשא לאישה למעשה, הראשונה שילדה את ילדיו, ואמם של רוב ילדיו.

בשעת מצוקתה הגדולה של לאה ביצעה רחל את מעשה ההקרבה העצמית הנשגב מכול בכך שוויתרה על בעלה המיועד כדי למנוע מלאה חוויה של השפלה. כאשר אביה הנוכל הסתיר את לאה בצעיף והשיא אותה ליעקב במקום רחל, רחל לא זו בלבד שנשארה שותקת, אלא היא אף סייעה לאחותה בתרמית. היא עשתה זאת פשוט כדי שאחותה לא תהיה נבוכה.

גם לאה, אף שחוותה את הכאב של היות אשתו "הלא אהובה" של יעקב, שנחמתה היחידה הייתה ללדת את ילדיו, הפגינה כלפי רחל רגשות עזים של אחווה ורגישות בכך שהתפללה עבורה כי תלד ילד. כשהייתה בהיריונה עם ילדה השביעי, התפללה לאה שהעובר יהיה ממין נקבה, כך שגם רחל תזכה בחלקה בשבטי ישראל.

אולם על אף החמלה העצומה שרחל ולאה חשו אישה כלפי רעותה הן היו נשים בעלות אישיות מאוד שונה, שייצגו שני מישורי מציאות שונים לחלוטין, מה שבתקופות מאוחרות יותר התפתח לכדי יריבות ממשית.

קרע תמידי

הפער העצום החוצץ בין עולמותיהן של לאה ורחל השפיע לא רק על חייהן הפרטיים אלא הפך לקרע שהפריד בין צאצאיהן במהלך חייהם.

שבר זה שב והתגלה במהלך הזמנים, החֵל ביריבות שבין יוסף (בנה של רחל) לאֶחָיו (שרובם בניה של לאה), שביקשו להרגו אולם במקום זאת הסתפקו בכך שמכרוהו כעבד לשיירה חולפת.

היה זה משה, צאצאה של לאה, שגאל את עמנו מעבדות מצרים, אולם רק יהושע – תלמידו של משה וצאצאה של רחל – היה מסוגל להנהיג את העם בדרכו אל ארץ הקודש.

שלטונו של מלכנו הלאומי הראשון, שאול (צאצאה של רחל), נקטע באבו על ידי המלך דוד (צאצאה של לאה), שהפך למייסדה של השושלת. אולם הקרע שב ועלה אל פני השטח עם הסכסוכים הבלתי-פוסקים שבין מלכות ישראל למלכות דוד – יהודה.

קרע זה דינו להמשיך להתקיים עד סוף כל הדורות. על המשיח בן יוסף (צאצאה של רחל) מוטלת המשימה להכין את העולם לגאולה, אולם המשיח בן דוד (צאצאה של לאה) הוא שמגשים הלכה למעשה את הגאולה האחרונה לנצח נצחים.