ב"ה

ביוגרפיה

סיפור חייו של הרבי, מקביל להיסטוריה היהודית של המאה האחרונה. הביוגרפיה שלפנינו מספרת על חייו של הרבי, אך גם מתעדת את רעיונותיו המהפכניים שהביאו לתחיית היהדות לאחר השואה

תרס
מכל היושבים במחבוא, היה זה מנחם-מענדל הצעיר, כמעט עולל בעצמו, שהציל את המצב
תרע
הרבי החל כבר בצעירותו להתכתב עם רבנים ותלמידי-חכמים מפורסמים, אף שהיו מבוגרים ממנו בעשרות שנים
תרע
הרבי היה אז בן ארבע-עשרה בלבד, אך היה שותף מלא בפעולות אלה. לימים דיבר על הרושם העמוק שטבעה בו מסירות-נפשם של הוריו
תרפ
הרבי שמר כל השנים האלה על קשר הדוק עם היהודים ברוסיה הסובייטית, עודדם וחיזקם. הרבי השתמש לצורך זה בערוצים חשאיים רבים
תרפ
באותו יום ובאותן שעות, במרחק של מאות קילומטרים מאחורי מסך-הברזל, נערכה חגיגה נוספת
תר
אל לו ליהודי מאמין האוחז בידו תורת אמת שניתנה בסיני, להתאים את התורה לתיאוריה מדעית, הנמצאת בשלב זה או אחר של התפתחות
 תש
כיוון שנמלי צרפת נחסמו לתנועת אוניות לארה"ב, יצאו הרבי וזוגתו לפורטוגל, הבריחו את הגבול לספרד, הגיעו לברצלונה ועלו שם על הספינה 'סורפא פינטא'
תרצ
אם ניתן ללמוד משהו מן השואה, הרי זו העובדה שלא ניתן כלל להסתמך על מוסריות המבוססת על שכל אנושי בלבד
תש
עיסוקו המרכזי של הרבי היה ונותר לימוד התורה. ברוב שעות היום, הרבי היה יושב בחדרו, הוגה בספרי יהדות שונים וממשיך בלימודיו
תש
מוסד השליחות הנו ללא ספק אחת התרומות המהפכניות ביותר של הרבי בעיצוב תכניה הפנימיים של היהדות בימינו
תשי
הרבי הוכיח בעזרת מקורות מהקבלה ומכתבי החסידות, כי תפקידה של האישה שווה לתפקידו של הגבר ולעיתים אף חשוב ממנו
תש
במהלך ארבעת העשורים הבאים, עמדו חסידי הרבי בחזית התקשורת הטכנולוגית, "כדי להפיץ את מעיינות החסידות חוצה"
תשכ
הצעירים והצעירות הללו, אמר הרבי לחסידיו, מחפשים את האלוקים מבלי לדעת אפילו מה הם מחפשים
תשכ
הרבי ראה במצב שהתפתח, הזדמנות-פז בתולדות האומה לחזור למסורת אבות. לאחר הנצחון הצבאי הענק שגבל בנס, לבם של המוני העם היה פתוח לאמונה בה' והרבי היה הראשון שהבחין בכך
תשל
"בני עשרים יכולים לרקוד לילה שלם בלא הפסקה, בעוד שהורי-הוריהם יתעייפו לאחר דקות ספורות בלבד של ריקוד - אך האדם לא נברא על-מנת לרקוד במשך שעות ללא הפסקה!"
תשל
אם חלק ניכר מיהודי ארה"ב לא מגיע מדי בוקר להניח תפילין בבית-הכנסת - הרבי יביא את התפילין אליהם
תשל
הרבי התייחס, כדרכו, לצד החיובי בהערכת-המצב הרפואית: לגבי דידו, הרופאים קבעו שיש סיכוי הנאמד בארבעים, ששום דבר לא יקרה לו ואין כל סיבה לדאגה
תשמ
בהיותם 'אור לגויים', אמר הרבי, מוטל על היהודים להביא את העולם כולו לאמונה באלוקים
תשמ
הרבי רצה להפוך את פגישתו עם כל אחד ואחד לאירוע נעלה מ'סתם פגישה'; הוא ביקש שכל אחד ואחד יהיה מעורב בקיום מצווה ועשיית מעשה טוב
תשמ
הרבנית היתה עשויה לזכות בכבוד מלכים, אך היא סלדה מפרסום והתרחקה מכל גינוני כבוד
תשמ
רק כשהכריז הנשיא גורבצ'וב כי "סטלין ופמלייתו היו אחראים לפעולות דיכוי ומעשים בלתי חוקיים", החל העולם לקלוט שמדובר כאן בשינוי קיצוני של מדיניות פנים וחוץ בברית-המועצות
תשנ
במענה לשאלות שהגיעו מיהודים רבים בערי ישראל ויישוביה, האם לעזוב את הארץ למקום יותר בטוח, השיב הרבי במענה ברור וחד-משמעי: ארץ-ישראל היא המקום הבטוח ביותר בעולם
ג' תמוז תשנ
אחרי הכל, הרבי העביר לידי החסידים את לפיד הציפיה לגאולה והדאגה להגשמתה שעבר מימי אברהם אבינו ממנהיג למנהיג ומנביאים לצדיקים
תשנ
חודש לאחר הסתלקותו של הרבי, נמצאו במגירה בשולחן העבודה של הרבי, שלושה אוגדנים מלאים ב'רשימות'
היום: המטרה
כנראה שאף מנהיג בהיסטוריה היהודית, לא הדגיש את הדחיפות והנחיצות של ביאת המשיח, כפי שעשה זאת הרבי