Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

חייו ופועלו של הרבי מליובאוויטש

ביוגרפיה, סיפורים, ופגישות; הרבי על ארץ ישראל, ועוד

ביוגרפיה
סיפור חייו של הרבי, מקביל להיסטוריה היהודית של המאה האחרונה. הביוגרפיה שלפנינו מספרת על חייו של הרבי, אך גם מתעדת את רעיונותיו המהפכניים שהביאו לתחיית היהדות לאחר השואה
הקשר של הרבי עם ארץ ישראל ומנהיגיה היה אגדי. למרות שהוא מעולם לא ביקר בישראל, הרבי היה מעורב מאוד בחיים בה. כאן תוכלו לקרוא עוד על כך.
מקום מנוחתו
על מקום מנוחתו של הרבי בקווינס, ניו יורק.
סיפורים
סיפורים של אמונה ואמפתיה
פגישות ורשמים
אלפים נפגשו עם הרבי. לכולם נתן הרבי את מלוא תשומת הלב, כאילו היו היחידים שנפגשו עמו. אישים מפורסמים ופחות, מספרים על פגישותיהם עם הרבי
מאמרי הערכה
מאמרים מבני דורנו על הרבי, פעולותיו ומורשתו
הפגישה שלי
מתוך פרוייקט תיעודי של פגישות והתכתבויות יחידים עם הרבי
קטעי וידאו בהם מגוללים אישים שונים על הקשר שלהם עם הרבי. מתוך הפרוייקט: "הפגישות שלי עם הרבי"
יהדות רוסיה
על הקשר החשאי של הרבי עם היהודים שהיו מאחרי "מסך הברזל"
שתפו אותנו!
חלקם נפגשו עמו לרגע קצר; אחרים נפגשו עמו ביחידות במשך שעות ארוכות, ואחרים התכתבו עמו ממרחקים. האם גם לכם היתה הזכות ליצור קשר עם הרבי?
הסיפור שלי
"הסיפור שלי" הוא חלק מפרוייקט "הפגישה שלי עם הרבי", המופק על-ידי חברת JEM, ומטרתו לתעד את חייו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל.