ב"ה

הפגישה שלי

מתוך פרוייקט תיעודי של פגישות והתכתבויות יחידים עם הרבי

קטעי וידאו בהם מגוללים אישים שונים על הקשר שלהם עם הרבי. מתוך הפרוייקט: "הפגישות שלי עם הרבי"

וידאו | 4:24
"פנס קטן"
בסביבות 1909
מר אפרים שטיינמץ היה איש עסקים מונצואלה. הוא הגיע להתייעץ עם הרבי על חינוך ילדיו, הרבי השיב לו עם סיפור מילדותו
כשרבי אהרן מבעזלא נפגש עם
ברלין, בסביבות 1928
בברלין, הרבי פגש איש עסקים בשם יצחק מאיר פרסטנברג. הרב יחזקאל בסר, מאגודת ישראל בארה"ב, שמע ממנו את זכרונותיו
כוס קפה בברלין
ברלין, 1928 - 1932
רבי שלום קובלסקי ממשיך ומדווח על כך שנטל את רבי יוסף בֶּר סולובייצ'יק לבקר אצל הרבי בשנת 1964. במהלך הנסיעה הביתה, חלק הרב סולובייצ'יק כמה זיכרונות מהרבי, מהימים שבהם שהו שניהם בברלין.
המלך והחייל
שנות הארבעים
רבי לייבל פוזנר היה תלמיד ישיבה ב- "770" במהלך שנות הארבעים, והיה משתתף בהתוועדות הקבועה של הרבי בכל "שבת-מברכים". שיעור מאיר-עיניים במשחק החיים.
ביקור בניו-יורק: הרבי והרב סולובייצ'יק
תשרי, 1946
לרב שלום קובלסקי הייתה מערכת-יחסים קרובה עם הרבי יוסף בֶּר סולובייצ'יק. כאן, הוא נזכר כיצד נטל את הרב סולובייצ'יק לבקר את הרבי לאחר הסתלקות אמו של הרבי, הרבנית חנה שניאורסון, זכרונה לברכה.
הרבי דיבר ביזנס
בסביבות 1968
דוב זלוטניק היה פרופסור בסמינר הקונסרבטיבי. שנה אחת הוא מסר לתלמידיו הרצאה על טהרת המשפחה. מאוחר יותר, הוא גילה כי אצל הרבי, הרצאה טובה באה עם סיום טוב.
עם לבדד ישכון
וידאו | 4:19
עם לבדד ישכון
1972
יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל לשעבר, מספר על פגישתו עם הרבי כשגריר ישראל לאו"ם.
פגישה עם הרבנית
1987
הוריה של דניאל גורלין גלסנר היו מבקרים מפעם לפעם את הרבנית חיה מושקא שניאורסאהן, אשתו של הרבי. באחת הפעמים היא הצטרפה אליהם.