בשנות השישים המוקדמות החלה בארצות המערב ובעיקר בארה"ב תופעה, שלאחר-מכן קיבלה את השם 'תרבות הצעירים: ('Youth Culture') מספר הולך וגובר של בני נוער, החלו להתייחס בחשדנות ובביטול לתרבות הוריהם והשקפותיהם הפוליטיות ודחו את דרך-החיים שעליה התחנכו.

הורים, מחנכים ומנהיגי דת בכל רחבי העולם המערבי הודאגו מאוד מהתופעה, אך הרבי ראה בכך רק ביטוי של השתוקקות לרוחניות. הצעירים והצעירות הללו, אמר הרבי לחסידיו, מחפשים את האלוקים מבלי לדעת אפילו מה הם מחפשים. הם עשו עכשיו את הצעד החשוב הראשון בכך שדחו את האידיאולוגיות השקריות הקודמות המבוססות כולן על השכל האנושי, שהוריהם קיבלו על עצמם חמישים שנה לפני-כן, ועכשיו עלינו לסייע להם בצעדם הבא - לימוד תורה וקיום מצוות, שהם המפתח לגילוי האור האלוקי השוכן בתוככיה של כל נשמה ונשמה.

חסידי חב"ד החלו להופיע באוניברסיטאות בכל רחבי ארה"ב והפיצו את הסברו ומסריו של הרבי בעניין 'המרד' ו'המורדים'. שליחיו של הרבי פתחו מרכזים לצעירים וערכו 'פגישות עם חב"ד', שהציגו לפני הצעירים והצעירות את האלטרנטיבה ל'מרד' - עולמן העשיר של התורה והחסידות. לאחר עשרות שנים ואפילו דורות של התבוללות, החלו צעירים יהודים רבים 'לחזור בתשובה' - לחזור אל מקורות הרוח של עמם ולהתחבר שוב למסורת אבותיהם.