ב"ה

כשרות

צעד אחר צעד

מהי כשרות?... מדוע לאכול כשר?... כשרות על רגל אחת... מהן החיות הכשרות... הפרדת בשר וחלב... חלב וביצים... שחיטה... בדיקה וניקור... הסרת הדם... פירות ירקות ודגנים... חלב ישראל... יין, לחם ומזון מבושל... תקנת האחד חלקי שישים... המטבח הכשר... תעודת כשרות... לאכול כיהודי... ועוד

מהי כשרות?
המילה העברית "כשר" משמעותה "מתאים, ראוי". חוקי הכשרות מגדירים את דברי המאכל הראויים לאכילה עבור היהודי
מדוע לאכול כשר?
שמירת כשרות היא מצווה, כלומר הוראה אלוקית וקשר עם הקב"ה. אנו אוכלים כשר משום שכך ציווה עלינו השם לעשות
כשרות על רגל אחת
בשר, חלב, ביצים, פירות וירקות
מהן החיות הכשרות?
כיצד לדעת איזו חיה כשרה ואיזו אסורה באכילה
הפרדת בשר וחלב
לעולם אין לערב בשר עם חלב. יש לייחד מערכות כלים נפרדות ולשמור על זמן המתנה בין ארוחה חלבית לארוחה בשרית
חלב וביצים
מה שבא מחיה כשרה הוא כשר, מה שבא מחיה שאינה כשרה אינו כשר
שחיטה
הקביעה שחיה מסוימת היא ממיני החיות הכשרות היא רק הצעד הראשון
בדיקה וניקור
לאחר השחיטה יש לוודאות שהחיה איננה "טריפה"
הסרת הדם
הדם אסור באכילה. לפיכך, יש לוודאות שהבשר נקי מדם
פירות, ירקות ודגנים
על הפירות ועל הירקות
חלב ישראל
"חלב ישראל" פירושו שיהודי נכח בשעת החליבה, כדי לוודאות שהחלב אכן בא מבהמה כשרה
יין, לחם ומזון מבושל
מהי "פת ישראל"? ומהו "בישול עכו"ם"?
תקנת ה- 1/60
אפילו כמות מזערית יכולה להפוך את המאכל כולו ללא כשר
המטבח הכשר
כיצד לנהל מטבח כשר
תעודת כשרות
הדרך היחידה לוודאות שהאוכל אכן כשר
לאכול כיהודי
לאכול כשר פירושו גם לאכול עם מודעות
ברכה לאחר הסעודה - ברכת המזון
לאחר הסעודה, מודים לבורא העולם על טובו וחסדו
ברכות ראשונות - לפני אכילה
גם לפני האכילה, יש להודות למי שאמר והיה העולם
אכילה קדושה
התורה אינה דוגלת בסגפנות ובהכחשה עצמית
אכילה עם משמעות
היהודי אוכל לא רק להשביע את רעבונו - אלא על מנת לשמש את קונו