"ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך" (דברים ח, י). כך אנו מביעים את תודתנו להשם, האחד, ה"זן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים" (מתוך ברכת המזון).

ברכת המזון מורכבת מארבע ברכות. הראשונה חוברה על ידי משה רבנו כאשר המן ירד מן השמים במדבר, השנייה חוברה על ידי יהושע כאשר בני ישראל אכלו מן הקציר הראשון אחרי שנכנסו לארץ הקודש, השלישית חוברה על ידי המלכים דוד ושלמה, והרביעית על ידי חז"ל בתקופת המשנה.

ברכת המזון המלאה נאמרת רק לאחר ארוחה המכילה לחם. נוסחים קצרים יותר (ברכת "על המחייה" ו"בורא נפשות") נאמרים לאחר מזונות אחרים.

עוד על ברכת המזון והרקע לה, תוכל לקרוא במאמר המרתק הבא: " לא על הלחם לבדו יחיה האדם".