חוקי הכשרות קובעים שכל מוצרי החלב יהיו מחלב ישראל ("חלב של יהודי"), כלומר שיהודי שומר תורה ומצוות יהיה נוכח משעת החליבה ועד לסוף תהליך הייצור, כדי לוודא שבתהליך הייצור השתמשו אך ורק בחלב שנלקח מחיה כשרה.

בארצות מערביות מסוימות (כולל ארה"ב) זוהי עבירה על החוק לשווק חלב שנלקח מחיה לא-כשרה כ"חלב". לכן, יש סמכויות הלכתיות שמתירות להשתמש בחלב שאינו חלב ישראל במקומות שבהם לא ניתן להשיג חלב ישראל ולהסתמך על הביטחון שמעניק הפיקוח הממשלתי. אחרים מציינים, שבנוסף לסיבות הטכניות לחוק זה, יש גם סיבות רוחניות לדרישה להשתמש רק ב"חלב של יהודי". כולם מסכימים שעדיף להשתמש רק בחלב ישראל.