לאחר השחיטה, האיברים הפנימיים של הבקר או העוף נבדקים כדי למצוא אם יש בהם מחלות קטלניות או פציעות, כגון הידבקויות (סירכות) בראות או חורים בבטן. הופעתן של אחת מעשרות סוגים של טריפות, כפי שהן מכונות, הופך את כל החיה ללא-כשרה.

ניקור כולל הסרת גידים מסוימים ושומן האסורים באכילה מן הבקר. אלו שכיחים מאד בחלקים האחוריים של בעל החיים, ובגלל הקושי שבהסרתם, חלקים אלה נמכרים כלא-כשרים.